20 jaar succesvolle buurtbemiddeling

INGEZONDEN MEDEDELING

Buurtbemiddeling vergroot al 20 jaar de leefbaarheid en veiligheid in Nederlandse buurten en stimuleert het prettig omgaan tussen buurtgenoten. Ook in Bergen op Zoom worden burenruzies en conflicten in de buurt opgelost door vrijwilligers die op verzoek gratis komen bemiddelen.

Brigitte Broijl, manager Gebied bij Stadlander, is blij dat bewoners die burenoverlast ervaren sinds enkele maanden gebruik kunnen maken van buurtbemiddeling. Ze draagt buurtbemiddeling een warm hart toe. “Als woningcorporatie werken we aan duurzame wijken en buurten waar het prettige wonen is. Voor het oplossen van burenruzies vallen we graag terug op goed getrainde en onafhankelijke buurtbemiddelaars. We ervaren beslist de toegevoegde waarde die zij bieden.”

Vrijwillige participatie

Volgens Amanda Verkuijl, coördinator buurtbemiddeling, is het succes van buurtbemiddeling te danken aan de belangeloze inzet van de vrijwilligers. “Zij ondersteunen buren bij het oplossen van diverse conflicten, die vaak heel complex zijn. Door hun participatie leveren zij een belangrijke bijdrage aan een leefbare en veilige woonomgeving.”

Het oplossingspercentage van de behandelde zaken is maar liefst 70 procent en de aard van de klachten is in 20 jaar tijd niet wezenlijk veranderd. De meeste klachten gaan nog altijd over geluidsoverlast, ruzies over schuttingen en overhangende takken komen veel voor maar ook overlast van dieren. Wat wel toeneemt is het aantal zaken, waarbij psychosociale problematiek komt kijken.

Buurtbemiddeling Bergen op Zoom

Verkuijl vertelt: “Het is elke keer weer mooi om te zien wat er gebeurt als buren weer met elkaar in gesprek gaan. Soms verdwijnt het probleem als sneeuw voor de zon of er wordt juist een hele creatieve oplossing bedacht. Onze ervaren en goed getrainde bemiddelaars laten de buren zelf zoeken naar een oplossing die goed bij hen en de situatie past.”

afbeelding © Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling Bergen op Zoom is te bereiken via 0164-237056 of door te mailen naar buurtbemiddelingboz@wijzijntraversegroep.nl. Meer informatie is te vinden op www.wijzijn.nl en www.problemenmetjeburen.nl.