25 jaar Jumelage in Szczecinek en Bergen op Zoom

INGEZONDEN MEDEDELING (bewerkt door de redactie)

BERGEN OP ZOOM / SZCZECINEK – Sinds 1992 onderhoudt Bergen op Zoom een stedenband met de Szczecinek. De afgelopen 25 jaar leerde de Poolse stad vooral veel van de onze, maar inmiddels gaat dat aardig gelijk op.

Dit jaar staat in het teken van 25 jaar jumelage met Szczecinek en de vernieuwde relatie en verbinding. Beiden gemeenten ervaren dat het tijd is om de onderlinge banden anders in te richten. Meer gericht op gelijkwaardigheid in samenwerking, meer praktisch en thematisch. Bijvoorbeeld als het gaat om onderwerpen als gezondheidszorg, educatie, cultuur en milieu.

Delegatie

In het weekend van 25 tot en met 28 mei heeft een Bergse delegatie, bestaande uit wethouder Van der Velden, Cees Meijer (directeur Cultuurbedrijf) en Paul Versijp het jumelageprogramma in Szczecinek bijgewoond. De Stichting Jumelage was vertegenwoordigd met zeven personen, waaronder voorzitter A. Petermeijer, symfonieorkest Jacob Obrecht en leerlingen van de MBO opleiding Toerisme en de MBO opleiding AV-PET, beiden uit Bergen op Zoom. Jacob Obrecht verzorgde binnen het programma een optreden in samenwerking met leerlingen van de muziekschool van Szczecinek. Dit optreden was het lustrumcadeau van Bergen op Zoom aan Szczecinek.

Waardevol

Het gezelschap heeft die dagen veel gedaan, gehoord, gezien en beleefd. Met een Poolse delegatie spraken ze over de stappen die de afgelopen 25 jaar in Szczecinek zijn gezet. Ze kregen verschillende  rondleidingen, langs diverse projecten liet zien die dit aantoonden. Denk hierbij aan infrastructuur, gezondheidszorg, onderwijs, milieu, uiterlijk aanzien van de stad en armoedebestrijding. Ook zagen ze dat Szczecinek ideeën heeft opgedaan in Bergen op Zoom. Ze hebben daar de publieksbalie van het gemeentehuis en het lokale ziekenhuis ingericht naar idee van Bergen op Zoom. De Nederlandse delegatie heeft representanten van de gemeente Szczecinek en vertegenwoordigers uit het maatschappelijk veld van de stad ontmoet waarbij het thema ‘verbinding’ was. Iedereen vond het een zeer waardevol bezoek.

Leren van elkaar

Wethouder Van der Velden: “Ik werd zeer geïnspireerd van het voorbeeld van Szczecinek hoe zij het met algen vervuilde meer reinigt, waaraan Szczecinek ligt. Dit meer is voor de ontwikkeling van toerisme cruciaal. Reden waarom Szczecinek veel investeert in de waterkwaliteit van het meer en de boorden langs het meer. Op een milieuvriendelijke wijze pakken zij deze bestrijding aan. Het stadsbestuur van Szczecinek heeft aangegeven graag bereid te zijn de techniek van reinigen aan Bergen op Zoom door te geven.”

Cees Meijer: “Het is mooi om te zien hoe de gemeente Szczecinek bezig is om het toerisme op de kaart te zetten. Zij maken daarbij de verbinding met cultuur, educatie en milieu. Juist die verbinding zorgt daar voor succes.”

Komend weekend komt een Poolse delegatie naar Bergen op Zoom, alwaar hen een goed gevuld programma wacht, samengesteld door de Stichting Jumelage Bergen op Zoom. Hierbij staat het anders inrichten van de jumelagerelatie opnieuw centraal.