4 mei gedicht: Vrijheidsplicht

BERGEN OP ZOOM – We kregen van schrijver Sonn Franken een mooi en toepasselijk gedicht toegezonden, dat we vandaag graag met jullie delen.

Vrijheidsplicht

Als voeten staan om stil te staan

en 2 minuten stilte door het lijf kruipen

davert het gebulder van weleer

nog luider door gedachten,

als tranentrekkend oud zeer.

Die twee minuten zo correct

stram, star en zonder plooi

edoch in gedachten verder

terug naar oud bruin gedachtegoed

de overwonnene overwinnaar verworden.

Bevrijd van beperking om te denken

gedachtig aan gevallenen en meer

bevreesd om de snelle boodschap

in slechts twee woorden, de plicht

op juiste keuzen, vandaag juist des te meer.

Even stilstaan bij de Bevrijding…

Sonn heeft ook een boek geschreven over een bijzonder aspect van WO II. Het gaat over een groep mensen waar niet of nauwelijks bij wordt stilgestaan: de mensen die gedwongen werden om voor de bezetter te gaan werken in Duitsland. Soms betrof het fysieke dwang, soms gingen ze uit wanhoop omdat er anders niet aan inkomen en eten te komen was.

Een verhaal heeft twee kanten…

Veel overlevenden van dit soort oorlogsarbeid werden met de nek aangekeken toen ze terug in Nederland waren. Sommigen werden pas een jaar na het officiële eind van de oorlog vrijgelaten uit de gevangenenkampen, waar ze als mof behandeld en veroordeeld werden. Ook daarna nog werden ze veelal als collaborateur gezien, terwijl velen in het geheim probeerden de Duitse oorlogsmachine te saboteren. Een aantal verhalen van die mensen verwerkte auteur Sonn Franken het boek 'In de Schaduw van de Waarheid', naast die van Duitsers die zich -vaak in stillte en heimelijk- tegen het oorlogsgeweld van hun eigen natie verzetten.

Zwarte periode

De roman laat zien dat niet elke Duitser slecht was, en niet elke bevrijder goed was. Het boek toont alle grijstinten van een zwarte periode in de wereld, waarin het beste en het slechtste van de mensheid zich toonde. Sonn zegt er zelf over: "Het is een belangrijk deel van onze erfenis, die we tot in lengte van dagen moeten bewaren, opdat onze kinderen weten waar onze vrijheid vandaan komt."

In de Schaduw van de Waarheid is verkrijgbaar bij elke boekenzaak in Nederland en België, via elke webwinkel en via de website van de uitgever.