50e Groene Pluim voor De Kok Bouwgroep 

Op maandag 8 mei 2023 ontvingen Bart de Kok en Robbert van de Sande van De Kok Bouwgroep De Groene Pluim uit handen van Dominique Hopmans, wethouder gemeente Bergen op Zoom (zie foto).

Commissaris van de Koning Noord-Brabant Ina Adema was hierbij getuige. De Groene Pluim wordt uitgereikt aan bedrijven die goed bezig zijn met duurzaamheid en sociaal beleid. Om voor zo’n pluim in aanmerking te komen doorloopt het bedrijf een door professionals uitgevoerde audit, waarbij de Global Goals (SDG´s ) van de Verenigde Naties richtinggevend zijn. De Groene Pluim versterkt, verbindt, zorgt voor de opschaling en het meer zichtbaar maken van duurzame bedrijven.

Dit is waarom De Kok Bouwgroep de Groene Pluim verdient

De Kok Bouwgroep bestaat al bijna 100 jaar en is actief in nieuwbouw, verduurzaming, renovatie, service en onderhoud. Het bouwbedrijf wil op een duurzame en positieve manier bijdragen aan de omgeving, zowel op maatschappelijk vlak als op het gebied van bouwen. Bij het auditbezoek vielen vanuit de verschillende SDG’s de volgende initiatieven op:

SDG 8 – eerlijk werk en economische groei: De Kok Bouwgroep zet stevig in op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Er zijn interne ontwikkelingskansen en mogelijkheden voor mensen op afstand van arbeidsmarkt. Zowel klanttevredenheid als medewerkerstevredenheid scoren goed.

SDG 12 – duurzame consumptie en productie: kenmerkend is de inzet op hergebruik, remontage, losmaakbaarheid, klimaatadaptatie en ecologie.

SDG 13 – Klimaatactie: er is aandacht voor natuur-inclusief bouwen dankzij samenwerking met een landschapsarchitect en ecoloog. Klimaatimpact wordt goed berekend en met KPI’s wordt gemonitord en bijgestuurd.

SDG 17 – Partnerschap om doelen te bereiken: samen met duurzame relaties onderzoekt De Kok Bouwgroep kansen. Zo worden afvalstromen gecombineerd om emissies te reduceren, is er een samenwerkingsverband met FNV en zet De Kok Bouwgroep zich in voor Samen in de Regio.

50e Groene Pluim!

Inmiddels sloten meer dan twintig gemeentes door heel Nederland zich aan bij De Groene Pluim. Gemeente Bergen op Zoom is koploper als het gaat om het aantal Pluimhouders; De Kok Bouwgroep is in deze gemeente de negende organisatie die De Groene Pluim ontving. Dit is in totaal de 50e Groene Pluimhouder in Nederland. Extra bijzonder omdat de Gemeente Bergen op Zoom in 2016 één van de initiatiefnemers was voor De Groene Pluim! Dat er al 50 Groene Pluimen werden uitgereikt, toont aan dat steeds meer bedrijven Duurzaam Ondernemen omarmen. Het netwerk groeit waarbij steeds meer duurzame inspiratie wordt gedeeld.

Verlenging van De Groene Pluim voor twee Bergse bedrijven

Het behouden van De Groene Pluim is alleen weggelegd voor de bedrijven en organisaties die hun duurzame ambities ook blijven waarmaken. Zij worden dan ook regelmatig langs de duurzame meetlat gelegd. Een belangrijk criterium hierbij is partnerschap, oftewel de mate waarin de bedrijven als voorbeeld optreden, hun expertise delen en samenwerken. Installatiebedrijf Piet Jansen en Woningcorporatie Stadlander, beide gevestigd in Bergen op Zoom, lieten zien dat zij De Groene Pluim nog steeds meer dan waard zijn. Zij kregen op 8 mei 2023 een verlenging van hun Groene Pluim.

Op de foto: (vlnr) Peter van den Eijnden (voorzitter De Groene Pluim), Robbert van de Sande en Bart de Kok (De Kok Bouwgroep) en Dominique Hopmans (Wethouder)