Aanbieders maken teveel winst: PvdA vermoedt fraude met zorggeld

Géén zorggeld naar sportwagens van malafide zorgcowboys, zo vinden PvdA-raadsleden Joey van Aken en Adam Ahajaj. (Foto: Pixabay / Ahmet Çanakcı)

BERGEN OP ZOOM – De Bergse PvdA-fractie wil dat het college een fraudeonderzoek instelt, waarbij mogelijk misbruik door een drietal zorgaanbieders van gemeentelijk zorggeld wordt onderzocht. Dat schrijven raadsleden Joey van  Aken en Adam Ahajaj vandaag in een brief aan het college van B&W. De twee raadsleden verwijzen daarbij naar een recent onderzoek van KRO-NCRV, dataplatform Pointer en Follow The Money naar malafide bureau's.

Op een zwarte lijst van de onderzoekers zouden de drie instellingen voorkomen die ook in Bergen op Zoom actief zijn. Op basis van dit onderzoek en de zeer hoge winstmarges in de jaarstukken van 2017 (meer dan tien procent van de omzet) constateren de twee raadsleden "een schaamteloze zelfverrijking" bij deze zorgaanbieders en vermoeden zelfs fraude waarbij de gedeclareerde zorg niet of nauwelijks zou zijn geleverd. Het zou volgens de Bersge PvdA'ers gaan om onder meer een zorgaanbieder die begeleiding en zorg biedt aan kinderen en (jong)volwassenen met een stoornis of verstandelijke en/of lichamelijke beperking; de andere instellingen zijn werkzaam in de ambulante geestelijke gezondheidszorg.

Zakkenvullerij door zorgcowboys

De raadsleden verwijten de drie aanbieders zakkenvullerij. “Terwijl we hier in Bergen op Zoom afstevenen op een flink tekorten in de zorg, zien we Bergse aanbieders die tonnen aan zorggeld schaamteloos in de eigen zakken laat verdwijnen", zo schrijven ze in hun brief aan het college. "Dat kan absoluut niet door de beugel. Daarom zegt de PvdA Bergen op Zoom: stel een onderzoek naar zorgfraude in en stop de samenwerking met aanbieders die zorggeld misbruiken. Dat geld is voor inwoners die zorg of hulp nodig hebben, niet voor de villa’s of sportwagens van zorgcowboys.” De PvdA wil van het college binnen 30 dagen schriftelijk antwoord op de gestelde vragen.