Betrokken coöperatie voor al uw bankzaken

Rabobank Zuidwest-Brabant

Over Rabobank Zuidwest-Brabant

Rabobank Zuidwest-Brabant is ontstaan uit de fusie tussen de Rabobanken Het Markiezaat en Roosendaal-Woensdrecht. Die vond plaats op 1 juli 2015.

De bank bedient leden en klanten in het gebied van de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Woensdrecht en Steenbergen. Dit gebied toont een historische samenhang en is herkenbaar voor inwoners, organisaties en bedrijven. Rabobank Zuidwest-Brabant is met de huidige grootte toekomstbestendig in staat om alle leden en klanten optimaal van dienst te zijn als brede financiële dienstverlener.

Diep geworteld in de samenleving

Rabobank is een bijzondere bank. Het is een eeuwenoude coöperatie waar leden invloed hebben en die een diepe worteling heeft in de samenleving. Bijzonder is ook dat de bank geen winst maakt voor aandeelhouders maar slechts voor de continuïteit en om de kwaliteit van dienstverlening steeds te optimaliseren. Ook wordt een gedeelte van de winst jaarlijks direct beschikbaar gesteld als coöperatief dividend. Hiermee worden projecten ondersteund die bijdragen leveren aan het verbeteren van de economische, sociale en culturele omgeving. Hiermee voldoet Rabobank aan een van haar hoofddoelstellingen: leden en klanten te ondersteunen opdat zij kunnen leven en zich ontwikkelen in een vooruitstrevend en hoogstaand woon- en werkklimaat.

Dichtbij leden en klanten

Rabobank Zuidwest-Brabant blijft dichtbij haar leden en klanten. Door fysieke aanwezigheid – met verkoopkantoren in Bergen op Zoom, Roosendaal, Hoogerheide en Steenbergen – maar ook door optimaal gebruik te maken van virtuele faciliteiten. Op het gebied van financieren zoekt Rabobank naar de voor haar leden en klanten meest optimale vorm. Meer en meer treedt de bank daarbij op als regisseur en brengt zij geschikte partijen bij elkaar.

Openingstijden

Bekijk de actuele openingstijden en contactgegevens op www.rabobank.nl/zwb

Contact & openingstijden