Aangeslagen Unesco-onderzoeker verlaat Bergen op Zoom met lege handen

INGEZONDEN MEDEDELING

BERGEN OP ZOOM – De afgezant van de Unesco is gisteren met lege handen teruggekeerd naar New York. Een duidelijk verwarde Mr. Imran Bokhi had in zijn koffer de onbruikbare eindresultaten van een uitgebreid volksonderzoek naar de diepere betekenis van het Bergse Vastenavendfeest.

Totaal verbijsterd waren Bokhi en zijn team van deskundigen, toen de resultaten werden geanalyseerd. Onverklaarbare rituelen en gebruiken, ongekende klederdrachten en ongehoorde muziek, men kan er bij de Unesco in ieder geval geen wetenschappelijk touw aan vastknopen.

Zuchtend en zichtbaar teleurgesteld verklaarde de heer Bokhi op het stationsperron: “Dit is niet normaal meer. De stad Bergen op Zoom is en blijft een witte vlek op de wereldkaart.” Vertwijfeld riep hij uit: “Maar waarom? Zo vraag ik u. Waarom?! Dit moet een diepere oorzaak hebben, maar wij hebben die niet kunnen ontdekken!" Hij is vervolgens volledig aangeslagen in de eerstvolgende trein gestapt en wilde nergens meer op reageren. Zijn komst was meteen al omgeven met de nodige mysteries en eigenlijk zijn die amper tot niet opgehelderd.