Bezoek met NAREKA en IVN de natuur rond de Volksabdij!

De natuurgidsenvereniging Nareka in Kalmthout en IVN Groene  Zoom werken samen bij het organiseren van excursies aan zowel Nederlandse als Belgische zijde van de grens. Op zondag 22 juli a.s. gaat de excursie door dit natuurgebied.

 

Van oorsprong bestond het gebied volledig uit heide. Thans is het grootste deel bebost. De bossen bestonden nagenoeg alleen uit zeeden.

Het gebied valt onder Natura 2000, en maakt deel uit van Het Grenspark.

 

Bij de oprichting van de Volksabdij in 1936, is het oostelijk deel van het gebied ingericht als parkbos volgens de Engelse Landschapsstijl.

Door de aanplant van productieve naaldhoutsoorten is in het zuidelijk deel van het gebied het parkbos-karakter enigszins verloren gegaan.

Het grootste deel van het gebied is in eigendom van Natuurmonumenten.

Momenteel wordt het parkbos met paden en vennen weer in oude vorm hersteld, waarbij de oppervlakte aan heide zal worden vergroot.

 

Tijdens de wandeling zal de verandering van het gebied onder de aandacht worden gebracht.

De excursie door natuurgids Han van den Beemt start om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats van de Volksabdij OLV ter Duinenlaan 199 te 4641RM Ossendrecht. 

Stevige schoenen strekt tot aanbeveling; een verrekijker kan de natuurbeleving verhogen. Deelname is gratis.

 

 

IVN Groene Zoom

IVN Groene Zoom
Kapitein Wielmanlaan 13
4661 ZB Halsteren
tel: 0164-680550
e-mail: ivngroenezoom.penningmeester@gmail.com
Website: https://www.ivn.nl/afdeling/groene-zoom

Aanbiedingen

Winkels, horeca en bedrijven