Met IVN naar de abdij-bossen op 28-4-2019 om 14.00 uur

IVN Groene Zoom organiseert in samenwerking met Nareka een wandelexcursie naar de abdijbossen van O.L. Vrouw ter Duinen op zondag 28 april 2019, 14.00 uur.

Het natuurgebied rond de Volksabdij OLV ter Duinen in Ossendrecht behoort tot het Grenspark Kalmthoutse heide.

Van oorsprong bestaat het gebied volledig uit heide. Thans is het grootste deel bebost. De bossen bestonden nagenoeg  alleen uit zee-den.

Het gebied valt onder Natura 2000, en maakt deel uit van Het Grenspark.

Bij de oprichting van de Volksabdij in 1936, is het oostelijk deel van het gebied ingericht als parkbos volgens de Engelse Landschapsstijl.

Door de aanplant van productieve naaldhoutsoorten is in het zuidelijk deel van het gebied het parkbos-karakter enigszins verloren gegaan.

Het grootste deel van het gebied is in eigendom van Natuurmonumenten.

Momenteel wordt het parkbos met paden en vennen weer in oude vorm hersteld, waarbij de oppervlakte aan heide zal worden vergroot.

Tijdens de wandeling zal de verandering van het gebied onder de aandacht worden gebracht.

De excursie door natuurgids Fons van de Ven start om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats van de Volksabdij OLV ter Duinenlaan 199 te 4641RM Ossendrecht.

Stevige schoenen strekt tot aanbeveling; een verrekijker kan de natuurbeleving verhogen. Deelname is gratis.

IVN Groene Zoom

IVN Groene Zoom
Kapitein Wielmanlaan 13
4661 ZB Halsteren
tel: 0164-680550
e-mail: ivngroenezoom.penningmeester@gmail.com
Website: https://www.ivn.nl/afdeling/groene-zoom

Aanbiedingen

Winkels, horeca en bedrijven