‘Aanpak identiteitsfraude begint al bij de balie’

BERGEN OP ZOOM – Opnieuw ging op het stadskantoor de spreekwoordelijke rode loper uit voor een landelijke bewindsman. Vandaag was minister Ronald Plasterk in Bergen op Zoom voor een werkbezoek, om zich te laten informeren over de aanpak van identiteitsfraude. Met gemeentelijke én landelijke beleidsambtenaren had hij een rondetafelgesprek in de Hofzaal van het Markiezenhof.

Voordien ging de bewindsman op het stadskantoor in gesprek met professionals. Zo ook Bep Jansen, die al 26 jaar de gemeentelijke balie bij de ingang bemenst. "Een belangrijke controlefunctie, want iedereen die naar het Stadskantoor wil, moet éérst langs haar", merkte de minister op. "Gebeurt het wel eens dat bezoekers niet naar u willen luisteren?", zo vroeg hij aan Bep. Dat komt zelden voor, sprak ze lachend. En áls het gebeurt, dan zorgt ze ervoor dat ze snel wél luisteren.

Burgerzaken

Daarna nam minister Plasterk een kijkje bij de afdeling Burgerzaken, waar inwoners naar toe gaan om onder anderen hun pasgeboren kinderen aan te geven. "Dat gaat toch allemaal digitaal tegenwoordig", vroeg hij. Afdelingsmedewerkster Marja Everaerd knikte instemmend. "Maar het komt nog steeds voor dat mensen het laten bijschrijven in hun trouwboekje". En ook vrouw-vrouw echtparen kunnen tegenwoordig gezamenlijk een kind aangeven bij de burgerlijke stand. De wetgeving is een jaar geleden veranderd en de gelijkheid neemt toe.

Onvoldoende mogelijkheden

Maar niet iedereen komt met goede bedoelingen naar het Stadskantoor, voor een huwelijk of een geboorteaangifte. Fraude met persoonsgegevens komt overal voor. Van internationale bendes tot jongeren die met hun ID-kaart knoeien. De gemeente is daarop alert, maar het ontbreekt aan voldoende mogelijkheden om de fraude efficiënt aan te pakken. Zo is het wettelijk niet toegestaan om verdachten op ethniciteit en nationaliteit te registreren. Ook het bewaren en opslaan van vingerafdrukken is aan regels gebonden. 

Nieuw beleid

Is het daarmee tijd voor om versneld met nieuw beleid te komen, vroegen we aan de bewindsman. "De input die we uit bijeenkomsten zoals deze opdoen, nemen we zeker mee", antwoordde Plasterk. "Al heeft de Tweede Kamer wel duidelijke uitspraken gedaan over de bescherming van persoonsgegevens." De voorbeelden die de gemeente aankaartte, kwamen de minister bekend voor: panden waar op papier zestig bewoners staan ingeschreven maar waar feitelijk slechts drie mensen écht wonen. Of fraude met aangifte van pasgeboren kinderen, of studenten die sjoemelen met een uitwonendenbeurs terwijl ze nog bij de ouders wonen.

Inventiever

Dát er iets moet gebeuren, is wel duidelijk. Criminelen worden steeds inventiever om persoonsbewijzen te vervalsen en in het vinden van truuks om registratie te omzeilen. "Enkele jaren geleden had je de Bulgarenfraude", noemde Plasterk als voorbeeld. Daarbij zijn vele miljoenen aan bijslagen weggesluisd naar het buitenland door landelijk opererende bendes. "Daarom is het zo belangrijk dat gemeentes snel handelen en melding maken bij de sociale recherche of de belastingdienst als er fraude vermoedt wordt."

Vastgoedverhuurders

De minister sprak ook met verhuurders van vastgoed, van het bedrijf Hopmans Acser, en bracht tussendoor een bezoek aan het kantoor aan de Antwerpsestraatweg. Ook zij zijn gespitst op malafide huurders die weer doorverhuren of criminele bedoelingen hebben. Bij het geringste vermoeden van fraude schakelen ze de gemeente in, waarmee een goede en hechte samenwerking is. "Identiteitsfraude pak je als maatschappij sámen aan." Waar het feitelijk om gaat -zo vatte een ambtenaar treffend samen: "Zeg wie je bent en ben je wie je zegt." Dat is de vraag die altijd voorop moet staan.

Tekst: Han Verbeem / Foto: Mireille Hoetelmans