Aanstaande bewoners Nieuwe Kaai slaan symbolische eerste paal

BERGEN OP ZOOM – Maandagmiddag werden de aanstaande bewoners van de Bergse wijk in ontwikkeling, de Nieuwe Kaai, welkom geheten in hun toekomstige woonbuurt. Samen met wethouder Patrick van der Velden hebben ze er symbolisch de eerste paal van hun woning in de grond geslagen.

Voordat het gezelschap naar de werkelijke nieuwe woonplekken liep was er een korte bijeenkomst in het nabij gelegen Spiritum, naast het Groot Arsenaal. Hier werden de aanstaande buurtgenoten welkom geheten door Job van Zomeren, directeur van projectontwikkelaar ERA Contour. Hij gaf aan blij te zijn met de grote opkomst. Niet alleen vanwege de getoonde interesse en het enthousiasme maar tevens omdat dit betekent dat veel van de kavels en woningen zijn verkocht, iets wat volgens de vastgoedman jarenlang niet per se gebruikelijk meer was. Voor deze nieuwe buurt is het animo echter groot, zo is weer gebleken.

Onder de indruk

Het gezelschap begaf zich hierna naar het nu nog braakliggende deel van de wijk in aanbouw. Hier stonden de nodige hamers klaar en even zo veel paaltjes. Samen met wethouder Van der Velden deed het gezelschap manmoedige pogingen deze de grond in te krijgen. Dat viel nog tegen, gelukkig komt daar tijdens de bouw beter materieel voor. Het mocht de feestelijke stemming niet drukken. De wethouder feliciteerde de aanstaande bewoners van de Nieuwe Kaai dan ook hartelijk. Hij zei onder de indruk te zijn van hoe de wijk zich ontwikkelt en gaf aan er van uit te gaan iedereen straks weer te zien als de sleutels worden overhandigd.