Aantal bijstandsuitkeringen stijgt naar 2412 door instroom uit Wajong

Ingezonden bericht, bewerkt door de redactie. Illustratie: Pixabay / Gerd ALtmann

BERGEN OP ZOOM – In 2019 heeft de ISD Brabantse Wal 647 uitkeringen beëindigd en is voor 1.300 mensen een traject naar werk of activering ingezet, waarvan 280 in samenwerking met. Daar staat overigens een instroom van 686 tegenover, wat het aantal dossiers uitkeringsgerechtigden op 1 januari 2020 op 2.412 zet. Dat heeft de ISD woensdag bekendgemaakt. Volgens de ISD is de stijging, ondanks de inspanningen om méér uitkeringsgerechtigden aan het werk te krijgen, het gevolg van een instroom vanuit de vroegere Wajong. De ISD verwacht de komende jaren een verdere instroom vanuit deze groep.

‘Niemand meer aan de kant op de Brabantse Wal’. Met dat credo is het bestuur van de ISD (Intergemeentelijke Sociale Dienst) Brabantse Wal een nieuwe weg ingeslagen. Vorig jaar werd hiervoor een zogenoemde
uitvoeringsagenda gemaakt die actiepunten voor de jaren 2019 en 2020 bevat. “Inmiddels heeft die nieuwe weg al geleid tot de eerste positieve resultaten”, zo stelt de ISD.

Lange afstand verkleind
“Doordat mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt langere tijd niet op gesprek zijn geweest bij de ISD is door het bestuur van de ISD op aangedrongen om daar extra inzet op te plegen.” Er was namelijk niet goed in beeld waarom deze klanten onvoldoende konden deelnemen aan de samenleving. “Het spreken van al die klanten is een behoorlijke klus”, aldus de ISD. Vorig jaar zijn in totaal 266 uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt op gesprek geweest. “Daarvan zijn er uiteindelijk 28 direct uitgestroomd en gingen 63 mensen een actief traject bij één van de ketenpartners (waaronder de WVS en Stichting Samenwerken) in.” Ook in 2020 gaat de ISD hier mee door.

Geen garantie
Verder stijgt de AOW-leeftijd waardoor mensen langer een uitkering krijgen en betekent de verlaging van de WW-duur dat mensen eerder vanuit de WW in ‘de bijstand’ komen. “Naast een lichte verhoging van de instroom, zien we dat een deel van het bestand met mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, op verschillende gebieden en vaak ook nog tegelijkertijd problemen heeft”, merkt de ISD op. “Daarbij gaat het bijvoorbeeld om psychische problemen, verslaving, lichamelijke problematiek, schulden en dakloosheid.” De cliënten met een training of opleiding klaarstomen voor de arbeidsmarkt is dan nog niet direct aan de orde. “Eerst wordt er dan vanuit andere wetten -zoals de Jeugdwet en WMO- en in samenwerking met welzijnswerk en maatschappelijk werk gekeken of deze problemen eerst op te lossen zijn. Dit vóór activering vanuit de Participatiewet weer aan de orde kan zijn.”

Samenwerking met WVS en Werkplein
Afgelopen jaar heeft de ISD Brabantse Wal naar eigen zeggen hard gewerkt aan het doorontwikkelen van haar instrumenten. “Zoals leerwerktrajecten, begeleiding, opleiding en training; dit om mensen weer ‘arbeidsfit’ te maken. “Samen met het Werkplein Hart van West Brabant en de WVS worden via gezamenlijke proeftuinen nieuwe vormen van activering ontwikkeld. Dit zijn pilotprojecten waaronder een gezamenlijke aanpak statushouders en verdiepende diagnose uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.”

Werkcentrum WSP Brabantse Wal
In 2019 heeft het Werkcentrum WSP Brabantse Wal (een samenwerkingsverband bestaande uit de ISD Brabantse Wal, Werkgeverservicepunt (WSP) West-Brabant, SROI-punt, Samen in de Regio en regionale uitzendbureaus) in totaal 260 mensen geplaatst bij werkgevers. Dat is ruimschoots méér dan het het streven van 225. “Ook heeft het Werkcentrum via deelname aan ‘Kijk Binnen Bij Bedrijven’ en bijbehorende inspiratiesessies van de 100 deelnemers 21 kandidaten geplaatst op vacatures voor werk en 43 op vrijwilligerswerk.” Er zijn 15 kandidaten geplaatst bij leerwerkplekken.

Uitvoeringsagenda
Ook in 2020 wil het ISD-bestuur ‘scherp aan de wind zeilen’ als het gaat om het verminderen van de instroom, het bevorderen van de doorstroom en het vergroten van de uitstroom van uitkeringsgerechtigden. “Niemand meer aan de kant op de Brabantse Wal betekent ook dat ingezet wordt op het meedoen van mensen in onze maatschappij in de vorm van (participatie)trajecten, bijvoorbeeld via een leerwerktraject bij de WVS of via sociale activering bij de Stichting Samenwerken.”