Aanzet tot plannen nieuwe huisvesting Bergse bouwclubs en Stichting Vastenavend

BERGEN OP ZOOM – Vrijdagmiddag is de intentieverklaring ondertekend waarin Stichting Halwana, de gemeente, de Bergse Bouwers en Stichting Vastenavend verklaren samen te gaan werken aan het vinden van en realiseren van nieuwe huisvesting. Waarschijnlijk in de Geertruidapolder en gekoppeld aan of in de buurt van de nieuwbouw van het Facilitair Bedrijf, het ROC en omroep ZuidWest.

Zowel het huidige Halwana (onderkomen van de Stichting Vastenavend) als de locaties van de bouwclubs aan de Dubbelstraat en het Konterscherp voldoen niet meer aan de eisen. Veiligheid, comfort, duurzaamheid en zelfs voldoende ruimte zijn er soms ver te zoeken. De kinderbouwclubs zijn daarom al uit de Stadsschuur gehaald. Lang is getwijfeld over opknappen of verkassen. De plannen voor de Geertruidapolder, waar meer ruimte voor werken en wonen moet komen, gaven mede de doorslag. Er komt -wellicht niet geheel toevallig in de tijd rond de komende Vastenavond- een plan richting gemeenteraad waarin duidelijk moet worden hoe en waar de vier ondertekende partijen die nieuwe facilititeiten voor zich zien.

Veel nieuwe kansen

De intentieverklaring werd vrijdagmiddag ondertekend door wethouder Arjan van der Weegen namens het college, Stichting Vastenavend voorzitter Nol Leys, Bergse Bouwers voorzitter Ron den Houting en Ton Segers namens Stichting Halwana. Ze zien alle vier veel kansen, op veel verschillende vlakken. Namens de gemeente had de wethouder het over thema's als duurzaamheid en biobased maar ook het koppelen van kennis aan en met de creatieve industrie en een ROC bijvoorbeeld. Nol Leys sprak van een heugelijke gebeurtenis en "een goede start in ieder geval". Meer gemeenschappelijke faciliteiten zoals vergaderruimtes levert ook meer op, in mogelijkheden en rendement, vindt hij.

De Bergse Bouwers voorzitter beaamde dat: "Die samenwerking is goed en belangrijk, voor ons allemaal." Hij wees er op dat er zo'n 600 vrijwilligers in de weer zijn bij de verschillende bouwclubs, die een goede werkplek verdienen. Ook Stichting Halwana voorzitter Ton Segers gaf aan er zo over te denken. Hij vulde aan: "Er worden hogere eisen gesteld, in een snel veranderende wereld. Zeker als we jonge mensen willen blijven enthousiasmeren moet je wat te bieden hebben. Daar moeten deze ruimtes straks op ingericht zijn. Het is goed dat we daar met z'n allen de schouders onder zetten."

Vastenavendmuseum en academie

Er gonzen al best lang plannen door de stad over een Vastenavendacademie en een museum. Of die hier ook een plekje krijgen, was de vraag. Namens het college gaf Van der Weegen aan dat het om cultuurgoed gaat dat zeker meer nog een plaats moet gaan krijgen in een groter geheel, maar dan vooral als onderdeel van bijvoorbeeld stadswandelingen en educatie. Dat werd door Nol Leys bevestigd. De vraag is hoe interessant een expositieruimte op zich zou zijn maar vooral blijven. Er wordt meer gedacht aan het interactief maken van beelden. Als voorbeeld gaf de voorzitter van Stichting Vastenavend hoe een app videomateriaal zou kunnen tonen van een 11-11 viering als je op het Bleekveld bij 'De Geit' staat. Daarnaast wordt zeer serieus nagedacht over hoe het bij de Vastenavond horende gedachtengoed en de historie ervan op een educatieve wijze aangeboden kunnen gaan worden.