Abbo Vrijeschoolonderwijs en OMO Scholengroep verkennen samenwerking

Woensdagmiddag 23 november hebben Conny van Loenhout namens Abbo en Titus Frankemölle namens OMO Scholengroep Bergen op Zoom e.o. een intentieverklaring ondertekend, waarin beiden aangeven een nadere verkenning te zullen gaan uitvoeren naar het inrichten van een afdeling voor voortgezet onderwijs naar het model van vrijeschoolonderwijs per 1 augustus 2024.

Basisonderwijs vrijeschool De Zeeridder, dat onder het bestuur valt van Abbo, heeft vastgesteld dat er een aanhoudende belangstelling is van ouders en leerlingen voor voortgezet vrijeschoolonderwijs in de regio Bergen op Zoom. De dichtstbijzijnde voorzieningen voor voortgezet vrijeschoolonderwijs bevinden zich momenteel in Breda en Vlissingen. Aangezien een zelfstandige school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs niet de voorkeur geniet, is gezocht naar samenwerking met het bestaande MollerJuvenaat.

Op basis van de onderwijsvisie en het onderwijsconcept van het MollerJuvenaat heeft De Zeeridder contact gezocht met de school, om te verkennen, of het mogelijk is om op het MollerJuvenaat per 1 augustus 2024 een afdeling voor voortgezet onderwijs naar het model van vrijeschoolonderwijs in te richten en duurzaam in stand te houden. Deze afdeling zou minimaal de eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs, in vrijeschooltermen de klassen 7 en 8, moeten gaan omvatten.

De nadere verkenning zal in de tweede helft van dit schooljaar worden uitgevoerd.