Acht Bergenaren onderscheiden bij jaarlijkse Lintjesregen

Een feestelijk eerbetoon voor de gedecoreerden, waarbij de oranje confettikanons worden afgestoken. Op de foto, van links naar rechts: Hans Sumpel, Gaby Niemantsverdriet, Marike de Haan, Paul Sleegers, burgemeester Petter, Chris van Loon,  Adrie Kuijpers, Irene van Kemenade en Willem de Weert. (Foto: Han Verbeem)

BERGEN OP ZOOM – Tijdens de jaarlijkse Lintjesregen, op de dag vóór Koningsdag, zijn ook in de gemeente Bergen op Zoom koninklijke onderscheidingen uitgereikt: éénmaal een Ridder en zevenmaal een Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Het betreft allemaal inwoners die bekend zijn vanwege hun grote inzet in het vrijwilligerswerk. Willem de Weert is benoemd tot Ridder en tot Lid zijn benoemd: Marike de Haan-Zaalberg, Paul Sleegers, Gaby Niemantsverdriet, Chris van Loon, Hans Stumpel, Adrie Kuijpers en Irene van Kemenade.

Burgemeester Frank Petter heeft hen de medailles opgespeld tijdens een feestelijke bijeenkomst in schouwburg De Maagd; de meesten waren met een smoes naar de bijeenkomst gelokt en waren compleet verrast door het nieuws "dat het Zijne Majesteit behaagd heeft" hen te ridderen. Na afloop van de plechtigheid werd met de gehele zaal uit volle borst het Wilhelmus gezongen en werd er in de foyer een proost uitgebracht op de gedecoreerden én op koning Willem-Alexander.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

Wilhelmus (Willem) Cornelis de Weert (66)

Willem is de drijvende kracht achter De Brabantse Wal, waarvan hij voorzitter is. In 2012 heeft hij de samenstelling verzorgd van de Wandelgids en de coördinatie en redactie van het boek boek 'Ontdek de Brabantse Wal'. Daarnaast is Willem betrokken als vrijwilligers bij diverse andere organisaties:  de Geschiedkundige Kring (sinds 2012), de Zeeuwse Milieu Federatie (sinds 1991), medewerker bij het Brabants Nieuwsblad en later BN/DeStem (1992-2003), scoutinggroep Rowan in Hoogerheide (1970-1975). Van 1983 tot 1995 was Willem bovendien verbonden aan de natuurorganisatie Benegora.  

Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

Marike Hélène de Haan-Zaalberg (63)

Marike is sinds 1994 vrijwilliger bij IVN Groene Zoom en sinds 1995 vrijwilliger bij de Nederlandse Mycologische Vereniging te Bergen op Zoom. MArike inventariseert paddenstoelen en amfibieën bij het Ravon en Grenspark met haar echtgenoot en deels als lid van paddenstoelenwerkgroep van de KNNV Roosendaal. Per 1997 is ze vrijwilliger bij Floron te Bergen op Zoom. Deze organisatie houdt zich bezig met het onderzoeken en beschermen van de wílde flora. Sinds hetzelfde jaar is Marieke vrijwilliger bij het Brabants Landschap te Haaren, als rondleider op de landgoederen. Daarnaast is ze elf jaar actief bij de Vogelwerkgroep Bergen op Zoom, waarvan een aantal jaren als secretaris. Ze is mede-initiatiefnemer van de broedplaats voor oeverzwaluws. Daarbij is Marike redactielid van het verenigingsblad. Daarnaast is ze actief bij de PKN (Hervormde Kerk) en is ze geruime tijd collectant voor het Wilhelminafonds.

Paul Christiaan Sleegers (44)

Sinds 1994 is Paul vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland. Hij is juridisch begeleider van vluchtelingen. Hij heeft gewerkt in diverse centrale opvanglocaties waar hij het zogeheten 'nader gehoor' voorbereidde met de vluchteling en dit bijwoonde. Daarnaast hield hij juridisch spreekuur. Thans is hij actief in de decentrale opvang en heeft hij zich vooral toegelegd op de 'vluchtelingen verhaal analyse' (VVA). Verder zoekt hij juridische vragen van vrijwilligers en coördinatoren uit en houdt de landelijke ontwikkelingen in het asielrecht bij, alsmede de landeninformatie op Vluchtweb. Ook neemt hij deel aan regionaal juridische bijeenkomsten en heeft hij deelgenomen aan bijeenkomsten met de Internationale Organisatie voor Migratie, met de Dienst Terugkeer en Vertrek en over traumata als PTSS. Daarnaast is Paul van 2004 tot 2010 vrijwilliger geweest bij de toenmalige BRTO (Bergse Radio en Televisie Omroep). Daar hield hij onder meer de Kabelkrant bij.

Gabriël (Gaby) Thonie Niemantsverdriet (59)

Gasby was van 1991 tot 2010 bestuurslid en enkele jaren voorzitter van Stichting Clubhuis Dosko en Stichting Tribune Sportpark Meilust . Sinds 2009 is hij voorzitter van SV Dosko. Daarnaast is hij in de periode 1992-2010 trainer en coach geweest van diverse voetbalteams in de regio. Vanwege zijn grote inzet is hij in 2017 gekozen tot vrijwilliger van het jaar van de gemeente Bergen op Zoom.

Christiaan (Chris) Adrianus van Loon (65)

Van 1976 tot 1998 is Chris penningmeester geweest van de Muziekvereniging Amicitia te Kortenhoef. Betrokkene heeft er voor gezorgd dat de sterk verouderde statuten en het huishoudelijk reglement werden aangepast aan de toen geldende eisen. ln 1981 was hij tevens medeorganisator van het zestigjarig jubileum van de vereniging. Chris heeft in samenwerking met de feestcommissie een gevarieerd feestprogramma opgesteld. Daarnaast verrichtte hij allerlei hand-en-spandiensten, zoals het opnemen van de geluidsopnames tijdens de concerten. Van 2000 tot 20187 was hij respectievelijk penningmeester, voorzitter en uiteindelijk secretaris van de Harmonie Kolping's Zonen te Bergen op Zoom. Daar is Chris de uitdaging aangegaan om het langetermijnplan op muzikaal niveau aan te pakken. Hij heeft een grondige analyse opgezet onder de leden, onderzoek gedaan naar persoonlijke wensen en een sessie georganiseerd over de wensen en wegen voor de toekomst. Hij schrok er niet voor terug beslissingen te nemen die impact hadden op de samenstelling van het orkest en de keuze voor een geschikte dirigent. Tijdens de jaarlijkse 4 mei-herdenkingsceremonie te Bergen op Zoom verzorgt hij met de Harmonie Kolping's Zonen de muzikale invulling.

Johannes (Hans) Arnoldus Ingnatius Stumpel (68)

Sinds 1988 is Hans lid en voorzitter van de commissie Optocht en tekstschrijver van Stichting Vastenavend te Halsteren en Lepelstraat. Als voorzitter van de commissie optocht gaf hij aanzetten om de bouwers middels juryrapporten te helpen de kwaliteit van de creaties te verbeteren. Thans schrijft hij teksten voor de Prins en zijn gevolg en zorgt voor een passende tekst op de oorkondes die worden uitgereikt aan de optochtdeelnemers. Daarnaast adviseert Hans de optochtbouwers. Per 2002 is hij voorzitter, speler, regisseur, schrijver en lid van de decorploeg van de Bergse Ambtenaren Revue. Het is een revue met een knipoog naar het voorbije jaar en een moment van reflexie voor bestuur en ambtenaren. Sinds 2013 is hij bestuurslid van de Maria Ommegang te Bergen op Zoom. Hans verzorgt alle persberichten, maakt contact met de persorganen, kranten en de radio om de ommegang onder de aandacht te brengen. Daarnaast verzorgt hij de contacten met Omroep Brabant, de Bergse senioren en het parochieblad om lokale en provinciale aandacht te krijgen voor de Brabant Stoet. Daarnaast schrijft hij stukken voor de actie 'Vrienden van de Maria Ommegang' en zorgt hij ervoor dat het jaarlijks programmaboekje van de Ommegang" goed leesbaar en toegankelijk is. Ook bij andere clubs is Hans actief op het gebied van communicatie. Per 2015 is hij pr- & communicatiemedewerker van Stichting Bevrijding Brabantse Wal; sinds 2016 pr-medewerker van Stichting Pompejus te Bergen op Zoom. en sinds 2017 bestuurslid pr- & communicatie van Stichting Jumelage. 

Adriaan (Adrie) Johannes Krijn Kuijpers (75)

Adrie is sinds 1999 eerst penningmeester en aansluitend voorzitter van Bridgeclub Four Aces (80 leden). Daarnaast is betrokkene o.a. verantwoordelijk voor het opstellen van de wedstrijdindeling en het organiseren van competities. Per 2004 is hij vrijwilliger bij de locaties Moermont en Avondvrede, onderdeel van de zorgorganisatie tanteLouise. Adrie begeleidt de bewoners tijdens kerkdiensten en brengt en haalt hen naar en van de kerkdiensten. Vanaf 2004 is hij ook vrijwilliger bij en secretaris/penningmeester en vervolgens voorzitter (van de Zonnebloem, afdeling Rondom de Zoom (voorheen de afdeling Binnenstad).

Irene Martina Nicola Maria van Kemenade (51)

Irene is van 1994 tot 2004 bestuurslid geweest van het Oranjecomité Bergen op Zoom. Sinds 1994 is ze tevens vrijwilliger bij en vanaf 2006 secretaris en bestuurslid van het Burgercomité 70 jaar Bevrijding Bergen op Zoom van Stichting Bevrijding Brabantse Wal. In de periode 2006-2011 was Irene intensief betrokken bij de viering van de jaarlijkse dodenherdenking en het bevrijdingsfeest. Daarnaast was zij medeverantwoordelijk voor de organisatie van de viering van vijftig, vijfenvijftig en zestig jaar Bevrijding. Ook bij andere organisaties is Irene actief als vrijwilliger: van 1996 tot 2001 (wedstrijd)secretaris van het Hockeyteam Tempo; van 1996 tot 2011 bestuurslid van de Bergse Jazzevenementen als verantwoordelijke voor de organisatie en de sponsoring van het jazzweekend. Ook heeft ze een grote rol gespeeld bij de organisatie van de jazzdienst in de Gertrudiskerk. Per 2003 is ze respectievelijk secretaris, redactielid en hoofdredacteur van het geschiedkundig magazine van de Geschiedkundige Kring van Stad en Land en redactielid Waterschans. Voor het magazine Irene zij artikelen en schreef ze boekrecensies. Daarnaast publiceerde zij ook zelf, onder anderen over de activiteiten van lokale verzetsstrijders in de Tweede Wereldoorlog. Momenteel is Irene docent aan de School voor Geschiedenis, waar zij jaarlijks tien lesavonden verzorgt en cursisten bekend maakt met de stadshistorie in de context van de Nederlandse en internationale geschiedenis. Ze heeft diverse publicaties op haar naam staan: een viertal verhalen Crossroads Brabant ’40-’45, van Erfgoed Brabant (2018); Co-auteur 'Netherlands annual review of military studies 2015: The dilemma of leaving: political and military strategies'; en sinds 2014 is Irene vrijwillig archivaris bij Velehanden.