Herdenkingsprogramma Bevrijding Bergen op Zoom

Naam evenement:
Herdenkingsprogramma Bevrijding Bergen op Zoom
Datum:
21 oktober 2017  -  5 november, 2017
Tijden:
zie bericht
Locatie:
zie bericht
Toegangsprijs:
n.v.t.
Kaartverkoop:
n.v.t.
Organisator:
Stichting Bevrijding Brabantse Wal

Beschrijving

 

Jaarlijks vinden eind oktober in Bergen op Zoom de plechtigheden plaats om de doden, militairen en burgers, die vielen tijdens de Tweede Wereldoorlog, te herdenken. Er is een uitgebreid meerdaags programma voor samengesteld.

 

Programma zaterdag 21 oktober

Canadays Lecture, 20.00 uur St. Gertrudiskerk, Grote Markt Bergen op Zoom

Deze lezing kende vorig jaar haar eerste editie en krijgt dit jaar een vervolg. Anders dan vorig jaar worden bij de lecture 2017 vooral jongeren betrokken bij de thema’s vrede en vrijheid. Dat heeft er toe geleid dat  jongeren deze avond  actuele verhalen vertellen en voordrachten houden.        Daarnaast is generaal b.d. Ton van Loon bereid gevonden mede invulling te geven aan de lezing. Generaal Van Loon was in 2006-2007 commandant van de ISAF-troepen in Afghanistan. De lezing is vrij toegankelijk en iedereen is van harte welkom.  Het thema van de avond is: ‘Vrijheid is een werkwoord’.

Canadays Lecture is bedoeld om de waarden van vrede en vrijheid nog eens nadrukkelijk onder de aandacht te brengen met de boodschap dat we er samen aan moeten blijven werken om die waarden te behouden. Op initiatief van onze burgemeester, Dr. Frank Petter  is vorig jaar gestart om in overleg met de schoolbesturen toe te werken naar het meer inhoudelijk betrekken van schoolkinderen / leerlingen bij eerder genoemde thema’s. We doen dat in verbondenheid met de Tweede Wereldoorlog, omdat het einde van die oorlog de start is geweest van onze moderne opvattingen rondom vrede en vrijheid.  De kernboodschap gaat alle generaties aan, maar de Stichting Bevrijding Brabantse Wal, medeorganisator van Canadays Lecture, roept dan ook speciaal  jongeren op om deze avond naar de Sint Gertudiskerk te komen.

Zoals bekend heeft Canada een prominente rol gespeeld bij de bevrijding van Nederland en onze streek. In deze regio is door voornamelijk Canadese troepen zwaar strijd geleverd. De operaties waar deze troepen bij betrokken waren, staan bekend onder ‘de Slag om de Schelde’. Samen met de Canadese overheid willen we deze ‘vergeten’ slag en de betekenis daarvan beter bekend krijgen. Dit doen we onder meer door het organiseren van de grote herdenking zoals die jaarlijks op de Canadese Begraafplaats in Bergen op Zoom plaatsvindt. Het overgrote deel van de soldaten op deze begraafplaats kwam om tijdens de Slag om de Schelde.

De Canadese ambassadeur in Nederland, mevrouw Sabine Nölke, roept jongeren middels een brief aan de groepen 8 van de basisscholen en de leerlingen van het middelbaar onderwijs in Bergen op Zoom op, om naar de lezing te komen. Die brief is via de schooldirecties verspreid.

 

Wandeltocht                                                                                                                                                  

Voorafgaand aan Canadays Lecture organiseren studenten van Onderwijsleerbedrijf ZINC Events & Leisure een avondwandeling, die in het teken staat van deze Canadays Lecture.

De wandeling start om 18.30 uur bij de Zoomdam (Burgemeester Stulemeijerlaan). Het parcours dat wordt gevolgd is: Zoomdam, Noordzijde Zoom, Buitenvest, Bredasestraat, Lange Parkstraat, Arnoldus Asselbergsstraat, Wouwsestraat, Zuivelplein, Thaliaplein, Kerkstraat, Sint-Gertrudiskerk. Tijdens de tocht worden 73 borden meegedragen (omdat er dit jaar voor de 73ste keer na WO2 herdacht wordt), waarop de plaatsnamen vermeld staan van plaatsen in Canada waar Canadese soldaten vandaan kwamen, die hier op de Canadese Begraafplaats begraven liggen. De wandeltocht richt zich op jongeren, maar de organisatoren vragen ook ouders en grootouders om zich bij deze tocht aan te sluiten.

 

Programma zondag 22 oktober

Oecumenische herdenkingsdienst, 09.30 uur St. Gertrudiskerk, Grote Markt Bergen op Zoom

Een oecumenische woord en gebedsdienst met speciale aandacht voor de bevrijding van Bergen op Zoom en de herdenking van de Slag om de Schelde, die in het najaar van 1944 in onze regio werd uitgevochten. Voorgangers zijn diaken Jan Foesenek en dominee Willem Vermeulen. De dienst wordt muzikaal ondersteund door het koor Hortus Musicus Religiosus onder leiding van Hans Smout.

 

Memorial Day of Canada in The Netherlands, 11.00 uur Canadese oorlogsbegraafplaats, Ruytershoveweg

Een herdenkingsplechtigheid op de Canadese oorlogsbegraafplaats. Tijdens deze herdenking worden de soldaten geëerd die vielen voor onze vrijheid.

Op 27 oktober 2014 vond in Bergen op Zoom, in het bijzijn van de gouverneur generaal van Canada en prins Maurits, de eerste ‘Nationale Herdenking van Canada in Nederland’ in Bergen op Zoom plaats.  Dit jaar vindt op 22 oktober  in dat kader voor de vierde maal een grote herdenkingsplechtigheid plaats op de Canadese Oorlogsbegraafplaats.

Deze bijeenkomst draagt een internationaal karakter en is voor iedereen vrij toegankelijk. Er zijn prominente genodigden uit binnen- en buitenland. De ceremonie wordt ondersteund door militairen, muzikanten, veteranen, scholieren en betrokkenen die een rol spelen bij het in stand houden van de herinneringen van de bevrijding van Bergen op Zoom en de Slag om de Schelde in de Tweede Wereldoorlog.

Na de kranslegging door prominente gasten, is voor eenieder gelegenheid om bloemen bij het herdenkingskruis neer te leggen.

Door ons gemeentebestuur wordt het, samen met Canada, erg belangrijk gevonden dat we ons blijven herinneren dat onze vrijheid zwaar is bevochten en aan veel mensen het leven heeft gekost. Dat is belangrijk voor de oudere maar zeker ook voor de jongere generaties. Daarom is iedereen, maar jongeren en kinderen in het bijzonder, van harte welkom bij deze indrukwekkende herdenkingsplechtigheid.

 

Programma vrijdag 27 oktober

Herdenkingsplechtigheid op de Britse Begraafplaats, A. Asselbergsplantsoen en Thaliaplein, 10.00 uur, Ruytershoveweg (aanvang)

De bevrijding van het naziregime in de tweede wereldoorlog wordt in de gemeente Bergen op Zoom achtereenvolgens herdacht op drie plaatsen. Zo ook op de Britse Oorlogsbegraafplaats. Medewerking daarbij wordt onder andere verleend door de RoyaL British Legion en het Bergen op Zooms Blazers Ensemble.

Aansluitend op de herdenking op de Britse Begraafplaats is er de plechtigheid bij het Bevrijdingsmonument in het Arnoldus Asselbergsplantsoen. Direct daarna verplaatst het gezelschap zich naar de derde herdenkingsplaats, bij de herinneringsplaquettes op het Thaliaplein.

Naar de Britse Begraafplaats rijdt een bus. Het aantal plaatsen is beperkt. De bus vertrekt uiterlijk om 09.30 uur vanaf Plein13, aan de zijkant van het Stadskantoor.

Op deze drie herdenkingsplaatsen is er voor eenieder op afroep gelegenheid tot het leggen van bloemen.

 

Deel bericht:

 Reacties:

Log in of registreer nu om te kunnen reageren!

Aanbiedingen

Winkels, horeca en bedrijven