‘Activiteiten Zoomflat blijven’: motie verworpen na toezegging wethouder

De meeste raadspartijen hebben vertrouwen in de lopende overleggen tussen de gemeente en Stadlander en Wijzijn Traverse, over het behoud van ouderenactiviteiten in de Zoomflat. (Tekst: Han Verbeem, foto: Stadlander)

BERGEN OP ZOOM – Een meerderheid van de Bergse raad steunt het voorstel van Steunpunt Bergen op Zoom niet, om het college te verplichten in overleg te treden met Stadlander en WijZijn Traverse over openhouden van het ouderensteunpunt Zoomflat. De meeste raadspartijen vinden het voorstel overbodig, na een toezegging van wethouder Harijgens "dat de activiteiten van de Zoomflatbewoners doorgang blijven vinden." In de motie van Steunpunt BoZ wordt het college van B&W echter expliciet opgeroepen om in overleg te treden met zowel Stadlander als WijZijn Traverse, en de raad vóór de begrotingsbehandeling van 15 oktober over de uitkomst van de gesprekken te informeren.

"Eigen initiatieven van bewoners moet je koesteren", zegt raadslid Omer Duman van D66. "Het blijkt weer, dat de communicatie van WijZijn en de vrijwilligers niet voorbeeldig is verlopen", zegt hij. BSD'er Louis van der Kallen voegt daaraan toe: "Degenen die de motie overbodig vinden, wil ik toch oproepen om eens te kijken naar de datum die erin staat, van 15 oktober." Toch heeft ook zijn partij geen behoefte aan de raadsopdracht.

'Niet uit te leggen'

De SP vindt het "niet uit te leggen aan ouderen dat er geen geld zou zijn voor het ouderensteunpunt terwijl het wel wordt uitgegeven aan tal van andere zaken." Ook PvdA-raadslid Ahajaj vindt dat er voldoende argumenten zijn om het ouderensteunpunt open te houden.

Rafelrandje

Wethouder Andrew Harijgens constateert dat het eerder vastgestelde raadsvoorstel 'Ontmoeten in de Wijk' nu tot een 'rafelrandje' leidt. Hij roept de raad echter op tot wijsheid en het houden van afstand – daarmee een citaat van Johan Cruijff aanhalend die gezegd zou hebben: "Als je de bal neerlegt, heb je ruimte nodig." En die ruimte is nodig omdat Stadlander inmiddels 'toezeggingen gedaan zou hebben'. Ook hij noemt de motie "sympathiek edoch overbodig." Als reactie reageert Louis Weyten in dezelfde beeldspraak: "Als je de bal hebt, moet er ook een pass komen anders wordt je afgefloten." Het raadslid van Lijst Linssen wil weten welke actie het college nu gaat ondernemen; mondelinge toezeggingen zijn niet voldoende, hij wil resultaten zwart-op-wit: "Er komt niets nieuws van deze wethouder", aldus Weyten. "De motie roept op om voor 15 oktober te informeren en dat is niet voor niets." Alleen de fracties van SP, PvdA, D66, Lijst Linssen en Steunpunt BoZ stemmen voor, waarmee de motie is verworpen.