Advies Drugsmonitor: geen ‘Haags gesteggel’ met wietexperimenten

Er wordt momenteel geëxperimenteerd met gereguleerde softdrugsproductie ten behoeve van coffeeshops, aldus de onderzoekers: "Vooralsnog is veel onduidelijk. We raden de gemeenten aan om af te wachten en om afstand te bewaren tot de experimenten." (Tekst: Han Verbeem, foto: Pixabay)

BERGEN OP ZOOM / ROOSENDAAL – De gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal moeten zich terughoudend opstellen met mogelijke experimenten met gereguleerde productie en verkoop van softdrugs. Dat is één van de drie belangrijkste aanbevelingen van de Drugsmonitor 2018, die vandaag naar de Bergse en Roosendaalse raadsleden is gestuurd. "We raden de gemeenten aan om af te wachten en om afstand te bewaren tot de experimenten, om zo verschoond te blijven van 'Haags gesteggel' dat een claim legt op lokale ambtelijke capaciteit", staat ook in de begeleidende brief aan de raadsleden. Want: "Die capaciteit kan beter worden ingezet ten behoeve van lokaal veiligheidsbeleid."

De Drugsmonitor is een ambtelijk onderzoek naar het gevoerde drugsbeleid in de beide gemeenten. De aanbeveling tot terughoudendheid inzake gereguleerde verkoop is daarbij een opvallend politieke stellingname in het analyserende onderzoeksverslag. De vorige monitor dateerde uit 2016.

Brede aanpak

Er was en is veel drugscriminaliteit (productie en handel) in de twee gemeenten, zo staat verder in de Drugsmonitor te lezen. "Dit vergt een brede aanpak; een basiselement hiervan was, is en blijft, de opsporing." In de basisteams en op districtsniveau dient politiecapaciteit vrij te worden gemaakt voor de strafrechtelijke aanpak van drugscriminaliteit. "Zonder deze lokale opsporing zullen integrale interventies onvoldoende effectief zijn." Het wordt wel nuttig geacht om "repressieve en preventieve interventies te combineren."

Drugsregistraties Bergen op Zoom

In de gemeente Bergen op Zoom daalt volgens het rapport het totaal aantal drugsregistraties van 564 in 2013 naar 420 in 2018. De geregistreerde drugscriminaliteit daalt van 384 (2013) naar 269 (2018). "Het valt op dat de registraties inzake 'vervaardigen softdrugs' van 141 incidenten in 2013, naar 59 in 2017 daalden, maar ondertussen weer zijn gestegen naar 102." De overlast door alcohol en/of drugs daalt enigszins: van 180 (2013) naar 151 (2018).

Roosendaal

In de gemeente Roosendaal daalt het totale aantal drugsregistraties van 798 in 2013 naar 639 in 2018. De geregistreerde drugscriminaliteit daalt van 573 (2013) naar 332 (2018). "Hier valt op, dat de registraties inzake 'vervaardigen softdrugs' van 133 in 2013 daalde tot 73 in 2017. Maar dat is in 2018 weer op vergelijkbaar niveau met 2013, te weten 125 registraties." De  alcohol/drugsgerelateerde overlast stijgt in Roosendaal van 225 (2013) naar 307 (2018).