Adviesraad Sociaal Domein komt er wederom niet

Foto: Pixabay

BERGEN OP ZOOM – Er komt vooralsnog geen gemeentelijke Adviesraad Sociaal Domein, die de gemeente kan bijstaan met gewenst én ongewenst advies over vraagstukken over het sociaal domein. Een voorstel van vier raadsfracties is donderdagavond afgewezen in de Bergse gemeenteraad. Wethouder Harijgens had de motie ontraden -sympathiek maar overbodig want er is een procesvoorstel in aantocht voor een 'innovatieve adviesraad'- en hij krijgt daarbij steun van de coalitiepartijen. 

De motie is ingediend door Samen 0164, Lijst Linssen, Steunpunt BoZ en de SP. Daarbij kregen de indieners steun van BSD, PvdA, D66 en SP.  Er ligt al een VVD-motie uit september 2017 maar die is nooit uitgevoerd door het huidige college na de verkiezingen van 2018. PvdA-raadslid Joey van Aken verbaast zich daarom over een brief die de raadsleden woensdag van het college hebben ontvangen, waarin de wethouder aankondigt zich samen met de raad en maatschappelijke organisaties over de oprichting van een adviesraad in het sociaal domein te willen buigen. "Er ligt al een opdracht op de planken, voer die eerst uit", zo stelt Van Aken.

Vertrouwen

Punt-raadslid Gertjan Huismans vraagt zich daarbij af wie zo'n adviesraad moet gaan inrichten. "Is dat het college of de raad?" GBWP-woordvoerdster Betsy de Kock roept haar raadscollega's op om vertrouwen te hebben in de beloftes van het college om nog vóór de komende zomer tot overeenstemming te komen. De oprichting van een adviesraad is overigens een wettelijke vereiste, die is vastgelegd in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Interpretatieverschillen

Vanuit de indieners klikt er teleurstelling over de afwijzing door de wethouder, maar Harijgens bijkt onverbiddelijk: "Ik krijg het binnen twee maanden gewoon niet rond om een adviesraad op te stellen." De bestuurder stelt bovendien dat er binnen de diverse fracties nog te veel interpretatieverschillen zijn over de inrichting van een adviesraad. "Misschien is het beter om uit te gaan van een klassieke WMO-raad zoals die ook in de wet is omschreven." De motie is verworpen met dertien stemmen vóór en negentien tegen.