Afvalovertreding leidt tot forse boete voor bewoner Eikstraat

Tijdens een controle door de toezichthouder zijn vorige week vijf losse vuilniszakken met huishoudelijke afvalstoffen aangetroffen in de Lijsterbesstraat te Bergen op Zoom.

Een buitengewoon opsporingsambtenaar (Boa) die zich specifiek met overtredingen op afvalgebied bezighoudt, kon na onderzoek de zakken herleiden naar de eigenaar van een pand gelegen aan de Eikstraat. Die bleek al eerder te zijn betrapt op het niet correct aanbieden van huishoudelijk afval.
Deze tweede overtreding betekent een boete voor de pandeigenaar van maar liefst € 1500,-.
Daarnaast zal hij er in het vervolg voor moeten zorgen dat afval op de juiste wijze moet worden aangeboden.

Het melden van dit soort overtredingen bij de gemeente heeft daarmee dus zeker effect, zo laat de gemeente weten.