Akkaya wil financiële gevolgen corona in beeld: GBWP vreest schadepost van 6 miljoen

Aydin Akkaya wil dat het college snel in actie komt en een eerste inventarisatie van de schadeomvang maakt: “Niets doen is geen optie.” (Redactie: Han Verbeem, foto: Pixabay / Facebook)

BERGEN OP ZOOM – GBWP-fractieleider Aydin Akkaya wil snel duidelijkheid over de financiële gevolgen van de coronacrisis voor de gemeente Bergen op Zoom. Akkaya vreest een schadepost van circa zes miljoen euro. Dat schrijft hij in een brief aan het college van B&W.

“De coronacrisis heeft alle gemeentes in Nederland financieel geraakt en de schade is nog niet bekend”, aldus Akkaya. “In Utrecht hebben ze een eerste inschatting gemaakt van de Corona schade en dat is erg fors namelijk tussen de 30 en 50 miljoen in het rood.” Doorvertaald naar Bergen op Zoom zou dit neerkomen op 6 miljoen euro, zo heeft het GBWP-raadslid becijferd. “Dit betekent dat we door de ondergrens zullen zakken. Inzicht is dus hoge noodzaak.” De meeste schade zou voortkomen uit het gemis van gemeentelijke inkomsten.

Financieel zwaar weer

GBWP maakt zich extra zorgen over de effecten van corona gezien het financieel zwaar weer waarin de gemeente verkeert, merkt Akkaya op. “Het is lastig lobbyen als je als gemeente niets te melden hebt en je huiswerk niet hebt gedaan.”

Balans opmaken

Meten is weten, constateert het GBWP-raadslid. “We zullen een balans moeten opmaken om inzicht te krijgen wat die schade is voor Bergen op zoom. Er zijn variabelen als parkeerinkomsten, toename bijstand, toeristenbelasting , minder leges, Minder rijbewijzen en paspoorten doordat er niet meer gereisd word.” Volgens Akkaya zullen er meerdere variabelen te bedenken zijn die bepalend zijn bij het beeld van de schade. “We kunnen in ieder geval al een start maken met de gegevens die al bij ons bekend zijn.”

Eerste prognose

De GBWP-fractievoorman stelt dat het niet mogelijk is om álle gevolgen nu al in kaart te brengen, omdat de lange termijn effecten nu nog niet te overzien zijn. “Maar een eerste prognose is wel van belang om inzicht te krijgen. Waarom we nu al aan de slag moeten gaan heeft ook te maken met het gegeven dat het kabinet voornemens is om €225 miljoen aan de gemeenten te delen.” Tot slot merkt Akkaya in zijn brief op: “Hoe sneller we ons huiswerk maken door zoveel mogelijke schade in beeld te brengen, hoe sneller we richting het kabinet gerichter om financiële hulp kunnen vragen.”