Aldi aan De Gagel mag niet naar De Zeeland

BERGEN OP ZOOM – Blijkbaar wil de Aldi vestiging aan winkelcentrum De Gagel er weg. Het bedrijf diende bij de gemeente een verzoek in om zich bij De Zeeland te mogen vestigen. Dat plan gaat echter niet door, het college gaat er niet mee akkoord.

Het zogeheten 'principeverzoek' is door het college van B en W afgewezen, meldt wethouder Patrick van der Velden, omdat het niet past binnen het bestemmingsplan en de Detailhandelsvisie van De Zeeland. "Er zit al een supermarkt en daar moet het bij blijven", liet hij woensdagmorgen weten.

Onzekere toekomst

De toekomst van De Gagel is erg onzeker, zo kwam meteen ter sprake. Of de Aldi er nu blijft zitten is de vraag. "We hebben het bedrijf opties op het Piusplein aangeboden", zei Van der Velden. "Maar daar zeggen ze niet in geïnteresseerd te zijn."

In de Detailhandelsstructuurvisie die is opgesteld is geen plaats voor het winkelcentrumpje aan de Holleweg. Er wordt niet actief op het verdwijnen ervan aangestuurd maar de gemeente steekt ook geen energie in het behoud ervan. De kans is groot dat, mocht de Aldi er vertrekken, het al snel gesaneerd wordt en de wijk voortaan op de voorzieningen van het Piusplein is aangewezen. De Aldi was niet bereikbaar voor commentaar, het blijft dus vooralsnog gissen wat het bedrijf van plan is.