Alliantie CDA/V-BOZ! vraagt aandacht voor de Reddingsbrigade Bergen op Zoom

De alliantie CDA/V-BOZ! vraagt aandacht voor de Reddingsbrigade Bergen op Zoom. Zij zijn onderdeel van de afdeling Midden en West -Brabant. Zij verzorgen niet alleen het leren zwemmend redden in zwembad de Schelp maar houden ook toezicht tijdens diverse evenementen op en rond het water.

De inzetbaarheid van de reddingsbrigade is afhankelijk van de kennis en kunde van haar vrijwilligers. Maar ook door ervaring opgedaan in opdrachten en de deelname aan verschillende oefeningen. De materialen die daarvoor gebruikt worden, bijvoorbeeld een boot worden nu vervoerd met eigen vervoer. Dit vervoermiddel is niet meer toereikend omdat de boten te zwaar worden om te trekken. 

In 2021 was de delegatie van de Reddingsbrigade uit Bergen op Zoom een van de eerste hulpverleners die kwamen helpen tijdens de watersnood in Limburg. Dat zegt iets over het belang van deze vereniging en materialen die zij tot hun beschikking hebben.  

De Reddingsbrigade Bergen op Zoom is echt nog een van de laatste afdelingen die eigen vervoer gebruiken. Dit herbergt een groot risico; indien er storingen of bijvoorbeeld geldgebrek optreedt, komen de werkzaamheden in gevaar. Dit is onlangs op een landelijk evenement weer gebleken. Men was daar verbaasd dat dit in onze gemeente nog niet geregeld is. 

“Wij doen daarom een oproep om een oplossing te vinden voor deze verenging omdat het belang van hun inzetbaarheid erg groot kan zijn.  De veiligheid van onze inwoners is daarbij gebaat.”, zo stelt de fractie.

De fractie heeft enkele vragen gesteld aan het Bergs college over de reddingsbrigade.