Analyse – Knollen voor citroenen

BERGEN OP ZOOM – ‘Als ik vandaag voor de keus stond om bij wijze van spreken morgen met een nieuwe aanvraag van Gebri, waarin een winkel weer wordt opgesplitst wordt in vijf kleine winkeltjes, zal ik daar geen medewerking aan verlenen’, sprak wethouder Patrick van de Velden in de gemeenteraadsvergadering van donderdag. De vraag hoe dit besluit toch genomen heeft kunnen worden, in de nazomer van 2015, was aanleiding voor Annette Stinenbosch (CDA) om een brief aan College en raad ter discussie te brengen.

Door: Mireille Hoetelmans

Om een versmarkt mogelijk te maken was een aanpassing van bestemmingsplan noodzakelijk, aangezien hierin duidelijk stond omschreven dat er geen ruimte is voor kleinschalige detailhandel. Immers: er moet aangetoond worden dat er ‘geen duurzame ontwrichting van de voorzieningenstructuur' kan optreden. Bij de besluitvorming heeft het College enkel een door in opdracht van Gebri opgesteld rapport meegewogen. Inmiddels was echter de DTNP-rapportage, van de Detailhandelsstructuurvisie, al beschikbaar. Mét de nieuwste inzichten in de ontwikkeling voor de detailhandel in Bergen op Zoom.

De meest recente ontwikkelingen laten een lijdend detailhandelsbestand zien, dit niet alleen in de binnenstad maar zeker ook in de wijkcentra. Diverse ondernemers dreigen de wijkcentra te verlaten om zich te vestigen in de versmarkt waardoor de ontwrichting van de dagelijkse voorzieningenstructuur toch wel flink onder druk komt te staan. Zeven van de acht partijen spreken hierover hun zorg uit en vragen het college of de gemaakte wijziging of het besluit daartoe nog terug te draaien is.

Martine Suijkerbuijk (Lijst Linssen) pleit er echter voor ondernemers juist meer vrijheid te geven in hun ondernemerschap. Peter van den Ouden (GroenLinks) begrijpt dat Lijst Linssen ‘het kindje van Ton Linssen’ blijft verdedigen, ondanks de consequenties voor de noodlijdende wijken.

Het bestemmingsplan is aangepast, de handtekening geplaatst. Vereniging Binnenstad lijkt als enige bezwaarmaker aan zet…