Analyse – Polderpolitiek

ANALYSE – door Mireille Hoetelmans

Daar is-ie weer: de Auvergnepolder. Waar in de gemeentelijke begrotingsdebatten vuurwerk wordt verwacht is slechts een sisser te horen. VVD-voorman Gertjan Huismans noemt BSD'er Louis van der Kallen "een klein deugnietje". Het ter discussie stellen van de Auvergnepolder voor uitbreiding van bedrijfsgrond lijkt volgens Huismans op een test voor de coalitie. Bij aanvang van de termijn is immers de duidelijke afspraak gemaakt dat de Auvergnepolder niet ter discussie gesteld zou worden en GBWP waakt over deze 'groene buffer'.

Volgens Van der Kallen houdt de GBWP deze grond echter in gijzeling op de benodigde ontwikkeling voor bedrijven die voor de broodnodige banen in onze gemeente kunnen zorgen. De wens van de VVD om dit gebied te kunnen ontwikkelen is geen geheim. Echter, Huismans laat zich niet uit de tent lokken. Binnen de huidige bestuurstermijn zullen de liberalen zich focussen op de mogelijkheden binnen de bestaande bedrijventerreinen. Met het uitblijven van de liberale steun lijkt elk initiatief om de polder te reanimeren bij voorbaat kansloos; de ontwikkeling van de Auvergnepolder lijkt voorlopig weer van de baan door de verdeeldheid binnen de raad.

Vuurwerk is er wél bij de bezuiniging op cultuur. Dit voorjaar is een taakstelling -in gewoon Nederlands: een bezuinigingsopdracht- aan het college gegeven voor 3,5 ton op het hele cultuurveld 'in brede zin'. En dat de bezuiniging nu volledig ten beurt valt aan de bibliotheek, is voor alle fracties een grote zorg. Het is een ingreep met gevolgschade. Zo raakt het onder meer het voortbestaan van de biebvoorziening in Lepelstraat waar de gestage uitholling van deze gemeenschap een realiteit is.

Cultuurwethouder Arjan van der Wegen benadrukt in zijn verweer dat de dienstverlening aan de bevolking voorop blijft staan. Het college is verantwoordelijk voor het 'hoe', zegt hij. Onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn om deze bezuiniging op verandwoorde manier te kunnen realiseren binnen de bibliotheek: verplaatsing van VVV naar Markiezenhof, taakstelling verbreden en ter beschikking stellen van ruimte voor bijeenkomsten zijn daarin mogelijke opties.

Dat er iets moet gebeuren is duidelijk. De bezoekersaantallen en uitgeleende boeken nemen drastisch af waardoor de vraag naar relevantie snel gesteld is. En zeg nu zelf: 20 euro per bewoner, dat is nogal wat. Diverse fracties vragen zich echter af hoe Yvonne Kammeyer, de wethouder met portefeuille onderwijs, uiteindelijk zal reageren op een drastische afname van kennisvergaring die door deze bezuinigingsingreep tot stand gebracht wordt. Want dat lijkt met deze monsterbezuiniging onafwendbaar. Waar de Auvergnepolder nog rustig doorsluimert in het groen, zal in het cultuurveld flink gepolderd moeten worden. Wordt vervolgd… in tweede termijn. Volgende donderdag spreekt de raad het finale woord.