Anderhalf miljoen euro voor aanpak binnenstad

BERGEN OP ZOOM – In het Binnenstadslab heeft wethouder Patrick van der Velden toegelicht waarom hij de raad vraagt om anderhalf miljoen euro. Het centrum moet uit het slop worden getrokken en daarvoor is het plan Brede Aanpak Binnenstad gelanceerd.

Het plan van aanpak is gebaseerd op eerdere bevindingen van de raad. Er is afgelopen jaar met heel veel marktpartijen, organisatoren van evenementen, belangenbehartigers en individuele ondernemers gesproken. Op basis daarvan is vastgesteld wat er mis is of wat er beter kan. Nu moet de Brede Aanpak Binnenstad daar handen en voeten aan gaan geven.

De wethouder legt uit: "We willen de stad aantrekkelijker maken en beter gaan profileren. Toeristisch gezien zijn er nog volop kansen. Ook gaan we bekijken hoe we de bezoekers van locaties als De Zeeland, de Woonboulevard en Intratuin kunnen verleiden tot het tevens bezoeken van het centrum. Dat gaat in goed overleg met partijen als Sterck en Gebri." Daarnaast komt er dus, als de raad ermee akkoord gaat, dat brede plan van aanpak. Van der Velden: "We gaan bekijken of zo'n WinkelAcht nog wel werkt maar ook of we, op termijn, straten of delen daarvan geen andere bestemming moeten gaan geven, in plaats van een winkelbestemming." Hij geeft toe dat dit langdurige trajecten zijn die deels ook door de markt bepaald worden.

Bijzondere winkeltjes

Concreter wordt het als de overige ideeën ter sprake komen. "We willen ondernemerschap gaan versterken", vertelt de bestuurder. "Inzetten op een mix van bijzondere winkeltjes en ketenbedrijven die echt iets toevoegen. Starters met creatieve ideeën en producten gaan we zelfs begeleiden met een retail academy. Met aan hun zijde ondernemers die het klappen van de zweep kennen, krijgen ze naast het opzetten en runnen van hun onderneming les in concrete zaken als financiën, klantbenadering en winkelinrichting. Dat moet nieuwe dynamiek aan een stad gaan geven. Waar mogelijk moeten die bedrijfjes ook samen in een pand kunnen, zoals in de Steenbergsestraat waar een kapper bij de fietsenreparateur is gaan zitten. Tevens gaan we met pandeigenaren om de tafel zitten, bespreken of er tijdelijk dan wel langer iets te doen is aan huurprijzen. Die hebben immers ook niets aan structurele leegstand."

Beleving en marketing

Een ander aandachtspunt moet de zogeheten 'klantenexperience' worden. Hoe ervaren bezoekers de route naar de stad? Vindt men het er schoon en veilig? Ervaren mensen het er als gastvrij? Buiten de gemeentegrenzen moet Citymarketing meer nog gaan wijzen op wat dat historische centrum te bieden heeft. Bijvoorbeeld met borden langs de snelweg, als Rijkswaterstaat althans mee wil werken. Het liefst had de wethouder een heel groot LCD-scherm op de gevel van het Philip Morris complex gehangen, vertelt hij, maar uit verkeersveiligheidsoverwegingen krijgt de gemeente daar geen toestemming voor. Hij sluit af met de mededeling dat het college al heel blij is dat het lukt om nieuwe inwoners uit de 'modaal-plus' inkomensschaal naar de wijken te krijgen die nu gebouwd worden. Al die impulsen helpen om de stad nieuwe injecties te geven, is zijn overtuiging.