Anders omgaan met bestemmingen winkelpanden binnenstad

BERGEN OP ZOOM – Leegstand is natuurlijk niet alleen in onze stad een probleem. Het is bovendien niet zomaar opgelost. Voor een stad die hoog inzet op meer bezoekers aantrekken, is het echter wel extra van belang dat er werk van wordt gemaakt. Het college heeft daarom besloten dat er voortaan meer mogelijk moet zijn in het centrum.

Enkele jaren terug is het beleids- en actieplan ‘Brede Aanpak Binnenstad’ geïntroduceerd. Daarin wordt het centrum in een breder kader benaderd dan alleen die lege etalages zien weg te werken. Het gaat om een mix van wonen, werken, winkelaanbod, horeca en activiteiten. Binnen die laatste categorie vallen ook sport en leisure, oftewel vrijetijdsbesteding. Hiervoor moet met de nieuwe beleidsregels meer ruimte komen, letterlijk en figuurlijk.

Het wordt nooit meer als vroeger

Niemand gelooft nog dat het lukt om alle winkelstraten weer gevuld te krijgen met detailhandel, daarvoor is te veel veranderd. Mensen bestellen nu eenmaal meer online en gaan ook anders inkopen doen als ze het niet via internet aanschaffen. Kijk naar het succes van De Zeeland. Al snel wordt gewezen naar parkeerkosten maar onderzoeken hebben al lang uitgewezen dat de oorzaak daar amper ligt. We willen vooral snel en makkelijk, bij grote winkels en winkelcentra die in een oude binnenstad vaak niet eens passen. Het centrum heeft een ander soort functie gekregen, is veel meer een verblijfsplaats geworden waar wat te beleven moet zijn. En winkelen kan daar onderdeel van zijn, mits op de juiste wijze aangeboden.

Niet zomaar gaten vullen

Door de nieuwe regels moet het eenvoudiger worden om meer en andere beleving aan te bieden in de binnenstad. Er komt nog een volledig nieuw bestemmingsplan aan voor het centrum maar vooruitlopend daarop heeft het college alvast mogelijk gemaakt dat er leisure- en sportaanbieders terecht kunnen die toegevoegde waarde bieden. Niet om zomaar gaten te vullen dus maar vooral om het centrum met een aanvullend aanbod interessanter, leuker te maken. In ieder geval voor wat betreft het publieksgerichte gebied van de binnenstad, in wat we voorheen 'winkelstraten' noemden. Die term dekt de lading steeds minder, er moet veel meer een mix ontstaan tussen shoppen, horeca en vrijetijdsbesteding.