Ans van den Berg heeft nu haar eigen brug

BERGEN OP ZOOM – In de stromende regen staat het gezelschap van de voormalige Stichting Vrienden van de West Brabantse Waterlinie vrijdagmiddag op Fort Roovere. Oud-burgemeester Ans van den Berg heeft de eer om de nieuwe toegangsbrug officieel in gebruik te stellen. Ondersteund door huidig burgervader Frank Petter en omstanders met paraplu's, haalt ze het doek weg waarmee een inscriptie op het plaveisel is afgedekt. 'Dank aan haar enorme kennis en tomeloze inzet', zo wordt gaandeweg leesbaar. Nog valt het kwartje niet, en ze loopt naar de overzijde van de brug. Daar onthult ze de tweede tekstregel: 'Mevrouw Ans van den Berg brug'. De anders zo spraakzame politica is nu even sprakeloos. "Zo, zo", zegt ze uiteindelijk. Ze is zichtbaar onder de indruk.

Door de toenemende regenval spoedt het gezelschap zich snel terug naar zaal De Schaft, waar de genodigden met champagne een toast ter ere van haar uitbrengen. Ze heeft nu haar eigen brug. Een uitzonderlijkheid, want oud-burgemeesters krijgen alleen na het overlijden een straatnaam toebedeeld. Alleen Hendricus Stulemeijer is daarop een uitzondering: bij zijn afscheid in 1929 is de toenmalige Pomonalaan naar hem omgenoemd in de Burgemeester Stulemeijerlaan.

Oude glorie

Zonder de inzet van Ans van den Berg zou het fort Roovere niet in de oude glorie zijn hersteld. De vroegere fortenlinie Roovere-Pinssen-Moermont was ooit de noordelijke verdedigingsgordel van de vesting Bergen op Zoom, aangelegd in 1628. In de jaren '40 van de 19e eeuw raakten de forten in onbruik. Tot een aantal jaren geleden was er nauwelijks meer iets van de forten terug te vinden; alleen vanuit luchtfoto's kon het verloop van de grachten herleid worden.

Jan SIncke

Bij haar vertrek als burgemeester, in juli 2000, gaf Ans van den Berg aan dat ze zich zou inzetten voor het herstel van de Waterlinie. Overigens is de inmiddels overleden Halsterse wethouder Jan Sincke de grote wegvoorbereider geweest voor het eerherstel van de Waterlinie, zo merkte Van den Berg op. De zoon van Sincke was dan ook aanwezig bij de onthulling van de brug. Inmiddels is het herstel voor een groot deel voltooid en zit het werk er grotendeels op. De Vriendenstichting is ontbonden en omgevormd  tot werkgroep van de Geschiedkundige Kring.