ArcheoHotSpot Bergen op Zoom officieel geopend

Afgelopen zaterdag 29 oktober opende wethouder Letty Demmers de ArcheoHotSpot Bergen op Zoom, de eerste ArcheoHotSpot in Zuidwest Nederland.

Zij deed dat in het bijzijn van de vrijwilligers van Stichting In den Scherminckel en van vertegenwoordigers van de landelijke Stichting ArcheoHotSpots.

Stichting In den Scherminckel

Voorzitter Stephan Asselbergs blikte in zijn welkomstwoord terug op de oprichting van de inmiddels 51 jarige Stichting In den Scherminckel (SIDS), toen al in de statuten als één van de doelen benoemd werd dat archeologie een zo breed mogelijk publiek zou moeten bereiken.

Naast het assisteren van de gemeentelijk archeoloog bij opgravingen en vondstverwerking, verzorgt SIDS al vele jaren diverse vormen aan publiekbereik, waaronder lezingen, Open Dagen, tentoonstellingen, cursussen, stadswandelingen – ook digitaal, Archeologietours in de Verborgen Vesting en archeologielessen voor de jeugd, zowel op de scholen zelf als in het archeologisch depot. En binnenkort zal ook onze website een update krijgen, waarbij het gebruik van sociale media zal toenemen.

Archeologie nóg laagdrempeliger

Met de opening van de ArcheoHotSpot aan de Wassenaarstraat in Bergen op Zoom hoopt SIDS archeologie nóg laagdrempeliger te maken. Men kan hier zonder vooraf aanmelden én zonder entreebewijs binnenlopen om zelf archeologie te ontdekken, te bekijken óf om zelf mee aan de slag te gaan. Ook kunnen archeologische bronnen zoals onze bibliotheek gebruikt worden voor het doen van onderzoek naar bijvoorbeeld zelf meegenomen vondsten. Bovendien kan in de ArcheoHotSpot melding gemaakt worden van eigen (metaal)vondsten in een landelijke database, waardoor de kennis over deze vondsten gedeeld wordt.

Stichting In den Scherminckel sluit door de opening van deze ArcheoHotSpot Bergen op Zoom nog meer aan bij het Europese Verdrag van Faro. Dit verdrag gaat uit van erfgoedparticipatie; erfgoed moet voor en door het publiek laagdrempelig te beleven en te ervaren zijn. Erfgoed – en dus ook archeologie – verbindt en is van iedereen.

De ArcheoHotSpot Bergen op Zoom is de eerste ArcheoHotSpot in Zuidwest Nederland en is open op elke woensdagmiddag en elke vrijdagmiddag of op verzoek op andere dagen en tijden. In de nabije toekomst zullen hier nog enkele dagen in de week bijkomen.