Arjan van der Weegen komt terug als raadslid met een missie

BERGEN OP ZOOM / HALSTEREN – ‘Eerder dan gepland’, zo omschrijft Arjan van der Weegen zijn terugkeer in de politiek. Op 12 september wordt hij geïnstalleerd als GBWP-raadslid. Als man met een missie, hij zit al vol plannen. Zo moeten de raad en het college meer een eenheid worden, meer respect hebben soms. Dat zou veel beter zijn voor onze gemeente.

Door het plotse vertrek van Jan de Krom, vanwege diens gezondheid, kwam er ineens een plaats vrij in de GBWP-fractie. Het kostte Van der Weegen even tijd, de overweging om die zetel wel of niet in te nemen. Herstellen van een serieuze burn-out is nogal wat namelijk en hij had ook nog een mogelijke vacature achter de hand, buiten de regio. Maar het lokale politieke bloed kruipt waar het niet gaan kan, dus besloot hij ja te zeggen. Overigens pas nadat er duidelijke afspraken gemaakt zijn over zijn rol in de fractie.

Fractievoorzitter

In tegenstelling tot wat menigeen verwachtte wordt Van der Weegen niet meteen de nieuwe fractievoorzitter. Vooralsnog blijft Aydin Akkaya die functie behouden. Arjan: “Ik heb met Aydin afgesproken dat hij op termijn termijn dat stokje aan mij overdraagt. Dat hebben we vervolgens samen aan de rest van de fractie uitgelegd.”

Hij vertelt eerst even te willen wennen aan zijn nieuwe rol, weer in de raadsbankjes. Vervreemd is ie zeker niet, van de lokale politiek; “Het voelt nog altijd als mijn coalitie en zelfs nog als mijn college.” Bang dat ie de scheiding niet weet te maken tussen zijn voormalige rol als wethouder en de huidige als raadslid, is hij evenmin. “Ik ga me politiek vooral bezig houden met de financiële kant en de portefeuille Burger en Bestuur. We hebben veel jonge raadsleden in de fractie die ook daarvoor kozen. Het lijkt me mooi die te gaan helpen en mijn kennis te delen, een beetje coachen.”

Meer respect

Arjan ziet voor zichzelf tevens een andere uitdaging weggelegd in zijn hernieuwde rol als raadslid. “Ik zou graag meer eenheid en respect zien, in de fractie maar ook in de raad en de wederzijdse verhoudingen met het college.” Hij zag toen ie thuis zat veel gebeuren dat volgens hem de lokale gemeenschap niet ten goede komt. Van nieuwe eenmansfracties door afsplitsingen en raadsleden die zich niet of te weinig door het college vertegenwoordigd voelen tot verharding in debatten. Onderling maar ook elders, soms zelfs richting burgers en organisaties. “Dat is niet goed, zeker niet als meningsverschillen via social media worden uitgevochten. Het werkt niet en voegt niets toe. Daar spreek ik intern mensen op aan en ik zou er ook graag met mensen van andere partijen eens een kop koffie over drinken.”

Sommigen hebben al laten weten daar voor open te staan, meldt Van der Weegen enthousiast en dat doet hem goed. “Het is slecht voor onze reputatie als gemeente. Je wordt er door organisaties, andere gemeenten en overheden echt niet serieuzer op genomen als je zo met elkaar omgaat, integendeel.” En naar inwoners toe vindt hij het ook geen best voorbeeld. Terwijl hij juist weer meer de lokale samenleving wil opzoeken, persoonlijk en als raadslid. “Terug naar m’n roots”, noemt ie het. “Als wethouder sta je soms toch iets verder af van wat er speelt her en der, dat is eigenlijk niet te voorkomen.”

Politiek serieus nemen

Ook de politieke structuur en bepaalde werkwijzen moeten wat de GBWP’er betreft hoog nodig eens tegen het licht worden gehouden, zowel organisatorisch als inhoudelijk én door raadsleden persoonlijk. De huidige wijze van vergaderen laat té weinig ruimte voor debat, vindt hij, en geeft politici niet altijd voldoende ruimte om zichtbaar inhoud te geven aan hun rol. Anderzijds vindt hij ook dat individuele raadsleden zich wat meer en vaker bewust mogen zijn van hun verantwoordelijkheden. Je beslissingen nemen op basis van een paar A4’tjes is niet de wijze waarop je serieus inhoud geeft aan de rol van stadsbestuurder. Wat meer verdieping, met mensen in gesprek, op pad gaan naar plekken waar de zaken waarover je moet oordelen zich afspelen. Niet te veel gevraagd, vindt de politicus, voor een functie die maandelijks ruim 1500 euro oplevert.