Artistieke ‘Bospoort’ krijgt vaste plek in Van Duinkerkenpark

Bospoort of PAS-poort? Het college wil de voormalige promotiepoort een permanente plek geven in het Van Duinkerkenpark maar door het vervallen van de PAS (Programma Aanpak Stikstof) is het nog maar de vraag of de poort er volgend jaar al kan staan. (Tekst: Han Verbeem, archieffoto Krabbenfoor: Hans-Jorg van Broekhoven)

BERGEN OP ZOOM – De zogeheten 'Bospoort' van colllectief Krot&Co krijgt een permanente plaats in het Anton van Duinkerken. De poort diende ooit als promotieobject voor de Krabbenfoor en het voor winkelgebied in de Bosstraat en was jaarlijks vanaf eind juli tot begin september te zien op de hoek van de Korte Bosstraat en Antwerpsestraat. De laatste jaren raakte de poort in onbruik en daarom heeft de gemeente, samen met ondernemers en de makers, besloten om het artistieke object eerherstel te geven. Het park is daarvoor een mooie plaats, zegt wethouder Evert Weys woensdagmorgen namens het college van B&W.

De metalen constructie met goudbeschilderde bladeren verwijst naar de historische Boschpoort die de vroegere vesting toegang verschafte aan de zuidzijde van de stad. Tijdens de Krabbenfoor was het lange tijd traditie om decorstukken in de vorm van oude stadspoorten bij de begin van het winkelparcours te plaatsen. Deze waren van beschilderd hout en zijn uiteindelijk door het vele gebruik versleten. In 2010 kreeg Krot&Co van de gemeente de opdracht om een nieuwe promotiepoort te maken. Bij de herinrichting van de Bosstraat zijn ook ankerpunten in het plaveisel aangebracht waaraan de poort bevestigd kon worden. Voor omliggende winkeliers bleek de poort echter al snel een sta-in-de-weg te zijn en ook het doorgaand verkeer ondervond hinder. Sinds enkele jaren ligt de poort opgeslagen op de gemeentewerf.

Funderingen

Wethouder Weys hoopt dat de poort uiterlijk volgend jaar op de nieuwe permanente locatie geplaatst zal kunnen worden, nadat eerst de benodigde funderingen zijn geplaatst. Vanwege de milieutechnische complicaties na het vervallen van de PAS (Programma Aanpak Stikstof) maakt de wethouder daarbij wel enig voorbehoud. "Elke bouwmaatregel moet eerst getoetst worden op de gevolgen van stikstofuitstoot. Dus ook deze", zegt hij. Overigens zijn meerdere plaatsen onderzocht, waaronder het kruispunt van de Vier Winden -de exacte standplaats van de Middeleeuwse poort- maar uiteindelijk is vanwege toegankelijkheid en verkeersveiligheid gekozen voor het park. "Hier komt de poort het beste tot z'n recht", aldus Weyts.