Ballonnenverbod of varkensblazen met lachgas: raad steggelt over APV

PvdA-raadslid Joey van Aken pleit voor een balonnenverbod binnen de APV, vanwege de milieuvervuilende effecten. Commissielid Reinout Krijnen (Samen 0164) stelt een ludiek alternatief voor, als vervanging van ballonnen: "De ouderwetse varkensblaas, gevuld met lachgas." Van Aken benadrukt dat het om een serieus probeem gaat: zijn fractie overweegt daarom tijdens de raadsvergadering een amendement in te dienen om zo'n balionnenverbod mogeijk te maken. (Tekst: Han Verbeem, foto: Pixabay)

BERGEN OP ZOOM – De APV (Algemene Plaatselijke Verordening) is aan vernieuwing toe. Reden voor de Bergse raadsfracties om de regels en bepalingen onder de loep te nemen. En het blijkt: regels lossen niet alles op… 

"De APV is een goed instrument op lokaal niveau, maar heeft alleen waarde als de voorwaarden gehandhaafd worden", zegt commissielid Camiel van der Meeren (Lijst Linssen). "Zoals de aanpak van overlast en hinderlijk gedrag op straat. Maar ook vervuiling is de inwoners een doorn in het oog, met mensen die ongestraft etensresten van vierhoog naar beneden gooien" Gemeente, instanties en woningcorporatie wijzen naar elkaar en inwoners die klachten indienen krijgen zelden een respons, aldus burgerlid Van der Meeren. 

Drinkglazen

GroenLinks vraagt specifiek aandacht voor de aanpak van geluidsoverlast, dat volgens raadslid Peter van den Ouden een steeds groter probleem wordt in de samenleving."Wij zouden graag willen, dat de toezegging van het college wordt nagekomen om geluidsbeleid vast te leggen binnen bestemmingsplannen."  Verder wijst Van den Ouden op de 'spanning' die in de APV zit op het gebruik van drinkglazen bij evenementen, "Enerzijds wordt het gebruik van duurzaam kunststof glazen verplicht gesteld, maar elders in de APV staat dat dit niet afgedwongen kan worden." En: in de APV is het verboden gesteld om 'zichtbaar messen en steekwapens te dragen'. "Betekent dit dat het niet-zichbaar dragen van steekwapens dan wél is toegestaan?"

Ballonnenverbod

Joey van Aken (PvdA) wil in de APV duidelijker vastgelegd hebben waar verbodsgebieden gelden voor het afsteken van vuurwerk tijdens oudjaar; "Bijvoorbeeld gebieden waar mensen daar extra last van hebben, zoals bij ziekenhuizen en verzorgingscentra van ouderen." Ook zou Van Aken graag een verbodsbepaling zien voor het oplaten van ballonnen. "Het blijkt steeds vaker dat ballonnen die bij evenementen worden opgelaten, schade aan het milieu veroorzaken."

Toename van regels

D66 is blij dat bij de aanpassing van de APV ook de samenwerking met omliggende gemeenten is gezocht, stelt Carinne Elion-Valter. Wel constateert ze, evenals raadslid Dyana Rommens (GBWP) dat het aantal regels en bepalingen fors is toegenomen. "Het moet wel handhaafbaar en uitvoerbaar blijven." Ze vraagt zich af waar de extra regeldruk vandaan komt. "Worden incidenten soms uitvergroot?" CDA-woordvoerder Jaap van Dam kan zich vinden in de gewijzigde APV maar hij kondigt wél een wijzigingsvoorstel (amendement) aan over het onttrekken van horecavergunningen bij excessen en overtredingen.

Bedelverbod

Manuela van Gent (BSD) maakt zich zorgen over de Sterrenbuurt en wil aandacht voor de incidenten in deze wijk. Tevens vraagt ze zich af wat momenteel de status is van het eerder afgekondigde bedelverbod in de straten van Bergen op Zoom. "Het gebrek aan handhaving zorgt voor veel problemen", stelt Reinout Krijnen (Samen 0164) en het raadslid pleit daarom voor een jaarlijkse 'handhavingskalender'. Een varkensblaas met lachgas zou volgens Krijnen 'een mooi alternatief kunnen zijn voor de vervuilende ballonnen die de PvdA terrecht aankaart", merkt hij op. Daarmee krijgt het raadslid de lachers op zijn hand.

Loslopende koeien

Met het opstellen van regels op papier los je niet automatisch problemen op, aldus Joost Pals (VVD).  "Onlangs hebben we een bepaling tegen loslopende koeien weggehaald uit de APV. En wat zie je? Kort daarop was er een voorval met een loslopende koe." En ook al zou de bepaling wél gebleven zijn, dan nog was de koe uitgebroken. "Dat kan een APV nou eenmaal niet tegenhouden." Zo zijn er meerdere zinloze regels in de APV gericht op "een papieren werkelijkheid", constateert het raadslid. Pals zal tijdens de raadsvergadering van 31 januari een motie indienen de APV op te schonen en te ontdoen van overtollige en niet-uitvoerbare bepalingen.