BDS’er Van den Kieboom is kwaad: ambtenaren weigeren hem te woord te staan

BERGEN OP ZOOM – Piet van den Kieboom is woest! Hij heeft schriftelijk een officiële klacht ingediend bij het College van B&W. Het BSD-raadslid voelt zich geschoffeerd door zowel de gemeentelijke organisatie in het algemeen als de gemeentesecretaris in het bijzonder.

Op 15 juni belde Van den Kieboom naar de gemeente en vroeg aan de telefoniste of hij kon worden doorverbonden met een ambtenaar die WOB-verzoeken behandelt. Via de Wet openbaarheid van bestuur kan in principe iedereen, dus ook een raadslid, de overheid verzoeken om bepaalde bestuurlijke informatie openbaar te maken. Hij had over zo'n verzoek wat vragen.

Van de telefonistes kreeg hij te horen dat de betreffende ambtenaren er niet waren en dat hij niet werd doorverbonden met gemeentesecretaris Lidia Spindler. Het protocol zou dat niet toelaten, zelfs niet toen hij vertelde gemeenteraadslid te zijn. Hij werd er op gewezen dat er een contactverbod voor hem gold waar het WOB-zaken betrof. Pas na lang aandringen kreeg hij de secretaresse van de burgemeester te spreken, die hem toezegde dat hij zou worden teruggebeld.

Consequenties

Later die middag nam Algemeen Directeur Spindler inderdaad contact op, onder meer met de mededeling dat de antwoorden op zijn vragen onderweg waren. Van den Kieboom meldde haar behoorlijk boos te zijn over de wijze waarop hij was behandeld en zou als antwoord hebben gekregen dat 'dit de consequenties zijn van een en ander'. Volgens het raadslid wordt daarmee gedoeld op een geheel andere zaak die een conflict tussen zijn vrouw en de gemeente aangaat, waar hij buiten staat. Hij vindt dat de gemeent hiermee bewust zijn naam besmeurt en hem het werken als raadslid onmogelijk maakt.

'Echtpaar wordt bewust het leven zuur gemaakt'

In een telefonische reactie laat BSD fractievoorzitter Louis van der Kallen weten achter zijn raadslid en diens klacht te staan. "Het ging hier om een compleet ander WOB-verzoek", aldus Van der Kallen. "We hebben als fractie gerede twijfels bij een aantal reiskostenvergoedingen. Daarom hebben we met zo'n verzoek om inzage gevraagd, waar het door de gemeente betaalde reiskosten van de burgemeester en gemeentesecretaris betreft. Daar belde Piet over, niet over de zaken van zijn vrouw." De BSD kan zich niet onttrekken aan het gevoel dat het echtpaar Van den Kieboom heel bewust het leven zo moeilijk mogelijk wordt gemaakt, meldt de voorman van de lokale sociaaldemocraten verder: "Daarom vinden we het ook prima dat de klacht op BSD-papier naar het college is gestuurd, ook al heeft Piet van den Kieboom die verder op persoonlijke titel opgesteld."

De gemeente wil vooralsnog niet reageren op de klacht. Woordvoerder Erwin Stander meldt: "We gaan de brief volgens de gebruikelijke procedure behandelen, dus dat betekent dat de briefschrijver sowieso als eerste een antwoord krijgt."