Bergen op Zoom beleeft rustige avond

BERGEN OP ZOOM – Gisteravond, dinsdagavond 26 januari 2021, zijn ongeregeldheden in Bergen op Zoom uitgebleven. De vrees hiervoor bestond na opruiende oproepen op de social media. Er waren een paar kleine incidenten en aanhoudingen, maar zeker geen rellen. Locoburgemeester Barry Jacobs: “Ik ben blij dat potentiele relschoppers hun gezond verstand hebben gebruikt en niet hun eigen stad gesloopt hebben. Ik vind dat wel een compliment waard aan de jongeren. Dit geeft vertrouwen dat we weer snel naar een normale situatie kunnen.”

De gemeente trekt samen met politie en Openbaar Ministerie op om Bergen op Zoom voor te bereiden op de mogelijke rellen. In deze zogenaamde ‘driehoek’ worden de preventieve acties afgestemd en de vervolgacties voorbereid. Binnen het politiedistrict en de -eenheid is er ook voortdurend afstemming met andere gemeenten.

Er is ook nauw contact met (horeca-)ondernemers en belangenverenigingen, met maatschappelijke organisaties en met scholen. Jacobs: “Het is mooi om te zien dat als reactie op deze raddraaiers de maatschappij samen één blok vormt en zegt: dit pikken wij niet. Het is hoopgevend dat klaarblijkelijk ouders hun verantwoordelijkheid ook pakten en hun kinderen thuishielden.”

Vervolgacties

Er zijn gisteren enkele personen aangehouden en de politie verwacht nog meer aanhoudingen o.a. voor opruiing. Naast een strafrechtelijke vervolging krijgen deze personen een last onder dwangsom van de burgemeester. Daarin staat dat als ze zich nog een keer schuldig maken aan een strafbaar feit, dat ze een dwangsom opgelegd krijgen van € 7.500.

Het OM kan hen daarnaast ook een gedragsaanwijzing opleggen, bijvoorbeeld een gebiedsverbod. Overtreden ze dat verbod, kunnen ze direct worden aangehouden en riskeren ze twee weken gevangenisstraf.

Locoburgemeester Jacobs: “We treden dus keihard op tegen deze kleine groep die de gevolgen van hun asociale handelen blijkbaar niet overziet. Met alle middelen die we hebben proberen we ze duidelijk te maken dat dit niet kan! Naast bestuurlijke en justitiële maatregelen, zetten we ook jongerenwerkers van WijZijn in. Want natuurlijk hebben we ook oog voor de problemen die er onderliggend spelen: verveling, uitzichtloosheid, überhaupt de lockdown en andere maatregelen. Iedereen heeft daar last van. Maar dat is geen excuus om dan maar te gaan rellen en een hele stad in de greep van angst te houden.”

Komende dagen

De komende dagen blijft de politie zeer nadrukkelijk aanwezig in Bergen op Zoom om eventuele onrust in de kiem te smoren. Jacobs: “We doen er alles aan om zo snel mogelijk weer terug te kunnen keren naar de normale situatie. De maatregelen die we nemen (zoals hierboven genoemd) helpen daarbij. Net zoals het gezonde verstand van de jongeren en de verantwoordelijkheid die ouders nemen. Ik ben blij met berichten die het moskeebestuur aan hun volgelingen stuurt. Blij met de samenwerking met ondernemers en met organisaties zoals ondernemersvereniging Sterck en Wijzijn. Het is goed om te zien hoe snel ondernemers in de binnenstad de straten ‘rellen-proof’ maakten door allerlei materialen op te bergen. Veel respect voor jongerenwerkers die de wijk ingaan om met jongeren in gesprek te gaan, voor scholen die hun maatschappelijke taak pakken, en natuurlijk voor de politie en andere hulpverleners die klaarstaan om de openbare orde en veiligheid te garanderen. Ik waardeer het ook zeer dat potentiele relschoppers – jong en oud – geen echte relschoppers zijn geworden. Fijn dat de boel heel is gebleven en dat ook jullie je verantwoordelijkheid hebben genomen. Alleen samen krijgen we corona onder controle, en samen zorgen we ook voor een veilige gemeente.”