Bergen op Zoom, een stad vol verhalen!

BERGEN OP ZOOM – Een goed verhaal vertelt zichzelf. En Bergen op Zoom heeft veel, héél veel verhalen. Van zowel het heden als van de roemrijke geschiedenis. En juist dié verhalenrijkdom maakt Bergen op Zoom zo bijzonder. Dat is de uitkomst van de zoektocht naar de culturele identiteit die de afgelopen maanden plaatsvond onder de noemer 'Expeditie Catan'. Woendagavond was de officiële presentatie voor de politiek en vertegenwoordigers uit het culturele veld en bedrijfsleven.

Voor de gemeentebestuurders van onze gemeente is het zonneklaar. "Bergen op Zoom wil dé storytellingstad van Nederland zijn!", aldus cultuurwethouder Arjan van der Weegen. En als het even kan, gaat dat al vanaf het nieuwe jaar in. De aanbevelingen van de Catan-werkgroep om de stad voortaan als storytellingstad te promoten, met Het Markiezenhof als spil van dat alles, werden moeiteloos aangenomen. "De collegevergadering duurde al met al nog geen twintig minuten", merkte Van der Weegen lachend op. De collegeleden en ambtenarij hebben het volste vertrouwen in het nieuwe concept. Want storytelling is veel méér dan het zomaar vertellen van een verhaaltje, zo benadrukte de wethouder. Het moet gaan om de juiste mix van bijvoorbeeld dans, zang, muziek, rap, straattheater en zelfs gaming. Ook jeugd en jongeren moeten zich aangesproken voelen.

Transformatie van Het Markiezenhof

Eén van de belangrijkste veranderingen die al op korte termijn merkbaar zal zijn, is de nieuwe rol van Het Markiezenhof. Zo zal VVV Brabantse Wal verhuizen naar de voormalige archiefleeszaal, op de hoek van de Steenbergsestraat met het Vierkantje. Daarnaast nemen ook andere initiatieven hun intrek in het stadspaleis. Zoals een Storytelling Academie, waar geïnteresseerden leren hoe ze een verhaal op de juiste wijze kunnen brengen. Het wordt tevens een soort ideeënlab voor verhalenvertellers. Het stadspaleis moet bovendien toegankelijker en vooral aantrekkelijker zijn en daarom wordt de benedenetage waarschijnlijk gratis toegankelijk. "Daar hebben we al ervaring mee opgedaan en dat beviel uitstekend", aldus stadshistoricus Yolande Kortlever.

Expeditie Catan

De nieuwe culturele koers van Bergen op Zoom is de uitkomst van een voorbereidingsproces dat al met al driekwart jaar heeft geduurd. Vlak vóór de zomer was er een eerste bijeenkomst in De Maagd, waarbij vertegenwoordigers van culturele organisaties en overige creatieve geesten uit de gemeente genodigd waren. Vervolgens is een werkgroep samengesteld van zo'n tachtig personen, die met ideeën kwamen om Bergen op Zoom op de kaart te zetten en een 'blauwe banaan' te vinden (een andere benaming voor het spreekwoordelijke 'ei van Columbus'). Uiteindelijk is daar één eindvoorstel uit voortgekomen dat door het college van B&W is overgenomen.