Bergen op Zoom laat deel van de ganzen in de gemeente wegvangen

BERGEN OP ZOOM – Uit de stukken blijkt dat men zich bewust is van het feit dat het een gevoelig onderwerp betreft. Toch gaat de gemeente een flink aantal ganzen wegvangen, later dit voorjaar. De overlast wordt te groot, aldus een schrijven van het college aan de raad.

Er zijn een zestal locaties in de gemeente waar de ganzenpopulatie langzaam maar gestaag groeit. Het betreft het Van Duinkerkenpark, de Kleine Melanen, De Ganzenvijver Noord en Zuid, langs de Markiezaatsweg, de omgeving Zanderijen-Moervaart en De Schans. Volgens de brief en begeleidende stukken moeten er in totaal 128 ganzen gaan verdwijnen, onder meer om de natuurlijke balans intact te houden. Te veel uitwerpselen zijn een bedreiging voor de waterkwaliteit en de dieren eten nu te veel beplanting weg. De ganzen begeven zich ook geregeld op locaties waar veel mensen lopen en dat brengt gezondheidsrisico's met zich mee. In de ontlasting van de dieren zouden zich schadelijke bacteriën en ziektekiemen kunnen bevinden. Vogelgriep wordt er als voorbeeld gegeven. Ook verkeersveiligheid wordt als reden voor de vermindering gegeven. Ze lopen nogal eens de weg op.

Toename voorkomen

In samenspraak met een drietal natuurorganisaties is daarom besloten om een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen dat tussen 15 juni en 5 juli een deel van de ganzenpopulatie gaat wegvangen. Het gaat dan om de verwilderde varianten die hier een heel jaar vertoeven, niet om uitheemse soorten die elders overwinteren. Door de betreffende locaties anders in te gaan richten moet voorkomen worden dat de populatie daarna weer toeneemt.

Inmiddels is duidelijk wat er met de ganzen gebeurt. Ze gaan naar de poelier. Hier lees je er meer over.