Bergen op Zoom neemt deel aan de Ongehinderd Testdag

INGEZONDEN MEDEDELING (bewerkt door de redactie)

BERGEN OP ZOOM – Tijdens de Week van de Toegankelijkheid neemt ook de gemeente Bergen op Zoom deel aan de allereerste landelijke Ongehinderd Testdag. De testdag wordt hier georganiseerd door diverse belangenorganisaties uit Bergen op Zoom, die gezamenlijk de Werkgroep Toegankelijkheid vormen. De bedoeling is dat mensen met en zonder beperking op pad gaan om locaties te bezoeken en die te testen op toegankelijkheid. In Bergen op Zoom is ervoor gekozen om op woensdag 3 oktober de binnenstad te bezoeken. Iedereen is daarbij welkom. De wethouders Barry Jacobs en Andrew Harijgens lopen ook mee met de wandeling door de binnenstad.

De Ongehinderd Testdag vindt plaats op 3 oktober van 13.00 tot 16.00 uur. De mensen die die middag mee willen lopen kunnen verzamelen bij de voormalige V&D aan de Stationsstraat. Er wordt een ‘belevingsroute’ gelopen die eindigt bij de Teerkamer op de Grote Markt. Tijdens de route kan iedereen de toegankelijkheid van de gemeente beoordelen via de app Ongehinderd.

Veel deelnemers

De werkgroep toegankelijkheid, bestaande uit belangenbehartigers vanuit OOBOZ, Wévigé, KansPlus, Reumavereniging, Stichting Alzheimer, VVD Plus, Taalambassadeurs laaggeletterdheid en Leeftijdsvriendelijke gemeente Bergen op Zoom, hebben diverse bedrijven in de binnenstad vooraf al geschouwd met een team van toegenkelijkheidsexperts. Deze resultaten zijn verwerkt in een beeldverslag van de schouw. Tijdens de feestelijke afsluiting tussen 15.00 en 16.00 uur worden de Bergse toegankelijkheidsstickers die door hen zijn toegekend, meteen uitgereikt.

Presentatie en forum met een kwinkslag

Op zaterdag 6 oktober vindt er vanaf 12.00 uur in gebouw De Zeeland een presentatie plaats van mensen met een verstandelijke beperking. Het thema is ‘Lekker vrij, doe wat je wilt’. Diezelfde dag is er om 14.30 uur in ’t Zwijnshoofd een minisymposium met gespreksleider Ad Rooms. Met veel humor wordt er gediscussieerd over beperkingen. Iedereen is daar welkom.

Foto: Gemeente Bergen op Zoom