Bergen op Zoom doet mee aan Orange the World

Bergen op Zoom is medestander in de strijd tegen geweld tegen vrouwen en sluit zich aan bij de internationale campagne Orange the World. Daarom kleuren vanaf 25 november theater De Maagd, Het
Ravelijn en het politiebureau oranje.

Op 24 november wordt om 19.00 uur vanuit Het Stadhuis aan de Grote Markt het startschot gegeven. Letty Demmers, wethouder Gemeente Bergen op Zoom en Joan Gunsch, voorzitter Soroptimistclub Bergen op Zoom, verwelkomen daar belangstellenden en medestanders. Iedereen is van harte welkom! Aansluitend wordt de verlichting van De Maagd op oranje gezet en gaat de Bergen op Zoomse campagne van start.

Lespakketten op scholen

In 2022 is het thema in Nederland preventie. Soroptimistclub Bergen op Zoom heeft op de middelbare scholen MollerJuvenaat, Roncalli en RSG ‘t Rijks een lespakket uitgezet met dit thema. Op 25 november wordt om 8.30u een debat geopend in het cultuurgebouw van RSG ‘t Rijks. Vanaf 8.50u gaan leerlingen, samen met Joey van Aken (wethouder Gemeente Bergen op Zoom), Joanne Kodde (vertegenwoordiger van de politie) en een vertegenwoordiger van Veilig Thuis, het debat met elkaar aan onder leiding van Volkan Tasdan (leraar maatschappijwetenschappen) en Margreet Sijbring (Soroptimist te Bergen op Zoom).

Jaarlijkse Orange the World campagne
Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45 procent van de vrouwen en meisjes. Om daar aandacht voor te vragen is 25 november door de Verenigde Naties benoemd als de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Op deze dag start de jaarlijkse campagne Orange the World, tegen geweld tegen vrouwen. De campagne duurt tot 10 december, en de tussenliggende dagen zijn de wereldwijde ‘16 Dagen van Actie tegen Geweld tegen Vrouwen’. In Nederland doet inmiddels een overgrote meerderheid van de gemeenten en provincies jaarlijks mee aan de campagne, bijvoorbeeld door een gebouw oranje uit te lichten of de Orange the World vlag uit te hangen, en door in de gemeenteraad, provinciale staten en lokale samenleving extra aandacht te besteden aan het bestrijden van geweld tegen vrouwen en meisjes.

Thema 2022: Iedereen kan helpen geweld te voorkomen

In 2022 is het thema van de campagne in Nederland preventie. De nadruk bij de aanpak van geweld ligt vaak op signalering, melding en hulpverlening. Deze zaken zijn van cruciaal belang, maar we moeten ook meer gaan investeren in het voorkomen van geweld door het bij de wortels aan te pakken. Daar kan iedereen aan bijdragen; individuen, professionals, organisaties, bedrijven en overheden. Belangrijk is vooral om niet alleen vrouwen en meisjes, maar nadrukkelijk ook mannen en jongens te betrekken. Juist zij kunnen het verschil maken, bijvoorbeeld door elkaar aan te spreken over grensoverschrijdend gedrag.

Actieperspectief: Ik ben #medestander
Tijdens de Orange the World campagne wordt iedereen uitgenodigd om onderdeel van de oplossing te worden als medestander in de strijd tegen geweld. Dit kan door het ondertekenen van de #medestanderpledge op orangetheworld.nl. Hiermee geeft de ondertekenaar aan dat hij of zij zich wil inzetten om geweld tegen vrouwen en meisjes te bestrijden, als individu, als professional, als vriend, teamgenoot, buur of collega. Mensen die medestander zijn krijgen een speciale nieuwsbrief met allerhande praktische tips over wat je kunt doen in je dagelijks leven om geweld en intimidatie tegen vrouwen te helpen voorkomen en stoppen.

Aan de Orange the World campagne doen meer dan honderd landen mee. De aftrap is op 25 november en eindigt op 10 december. Dit zijn de ’16 Days of Action’ tegen geweld tegen vrouwen.