Bergen op Zoom scoort 7,1 in leefbaarheidsonderzoek

BERGEN OP ZOOM – In de regio is voor de derde maal een onderzoek gehouden om te bepalen hoe inwoners over leven en wonen in hun gemeente denken. Een 27-tal vragen leverde voldoende respons op om tot betrouwbare resultaten op buurtniveau te komen.

Het initiatief van een aantal woningcorporaties, waaronder Stadlander, is een herhaling van eerdere enquêtes uit 2011 en 2013. Men wil weten hoe buurtbewoners hun woonomgeving ervaren. Hoe wordt over veiligheid in de wijk gedacht? Is er sprake van overlast of spelen er andere ongenoegens? Tevens werd gevraagd naar een totaaloordeel over de directe woonomgeving en ontwikkelingen in de buurt.

De bewoners die de enquête invulden waren grotendeels woningeigenaren. Voor Bergen op Zoom was dat percentage 70 procent. Deze gemeente behaalde een score van 7,1. Ten opzichte van Woensdrecht (7,7), Steenbergen (7,5) en Tholen (7,4) net wat lager dus. Wel was de waardering voor groen in de gemeente hier wat gestegen, van een 6,0 naar 6,2. Een grote ergernis blijkt nog altijd overlast van zaken als zwerfvuil, stank, verkeerd geplaatst vuilnis, ongedierte en hondenpoep.

Minder betrokken

Waar het de waardering van de sociale woonomgeving betreft voelen Bergenaren zich gemiddeld minder betrokken, stelt de samenvatting van de uitkomsten. Men is hier, ten opzichte van de regio, het minst positief over de bereidheid van bewoners om zich in te zetten voor hun wijk. Het thuisgevoel en gevoel van veiligheid is over het algemeen in alle vier de gemeenten ruim voldoende tot goed. Waar nodig gaat Stadlander de uitkomsten per wijk ook met de gemeente bespreken en mogelijk opvolgen.

De rapportage over Bergen op Zoom is hier (pdf) te downloaden.