Bergen op Zoom scoort redelijk hoog in Cultuurindex Nederland

BERGEN OP ZOOM – Deze week is de landelijke Cultuurindex gepresenteerd. Een overzicht van de stand van zaken betreffende cultuur in Nederland. Onze provincie komt er niet erg best vanaf maar Bergen op Zoom mag zeker niet klagen.

De Cultuurindex Nederland is een initiatief van de Boekmanstichting en Sociaal en Cultureel Planbureau. Sinds 2013 wordt tweejaarlijks een inventarisatie gemaakt van de stand van zaken aangaande cultuuraanbod. In het rijtje van de 50 grootste steden van Nederland behaalt Bergen op Zoom een 30e plaats, zelfs nog boven Tilburg (nr. 31).

Cultuuraanbod groeit weer

De index wordt samengesteld aan de hand van nogal wat gegevens. In totaal 87 indicatoren, onderverdeeld in capaciteit, participatie, geldstromen en concurrentiekracht, bepalen de uiteindelijke cijfers. Daar is sinds kort weer enige groei in te zien, waarschijnlijk vanwege de verbeterde economische omstandigheden.

Wel blijkt uit het onderzoek dat Noord-Brabant gemiddeld laag scoort. Alleen Flevoland heeft nog minder te bieden. De eerste drie plaatsen zijn voor respectievelijk Amsterdam, Maastricht en Leeuwarden. Pas op nummer 12 komt de eerste Brabantse plaats: Den Bosch. We laten verder alleen Eindhoven (22) en Breda (28) boven ons. De Roosendaalse buren moeten het met een 43e plaats doen. Voor een gemeente van deze grootte doet Bergen het Zoom het dus bepaald niet slecht.