Bergen op Zoom sluit zich aan bij internationaal militair erfgoednetwerk Efforts

BERGEN OP ZOOM – Het college heeft besloten dat de gemeente gaat bijdragen in de oprichtingskosten van internationaal militair erfgoednetwerk Efforts. Bergen op Zoom sluit zich niet alleen aan als lid aan bij deze organisatie. Burgemeester Frank Petter is inmiddels als voorzitter toegetreden tot het bestuur. Er wordt een bijdrage in de opstartkosten verstrekt van 10.000 euro.

Bergen op Zoom is, op basis van het rijke vestingverleden, enkele jaren aangesloten geweest bij het internationale samenwerkingsverband European Walled Towns. Doel was meer ingang te krijgen tot internationale kennisinstituten maar dat werd niet echt bereikt. Daarom hebben destijds Den Bosch, Bergen op Zoom en Heusden de EWT verlaten.

Wat bleef was het besef dat het in de wereld van vandaag belangrijk is aangesloten te zijn bij een internationaal belangennetwerk. Om die reden heeft de gemeente Den Bosch het initiatief genomen tot het opzetten van een nieuw internationaal netwerk van vestingsteden, samen met Bergen op Zoom. Daarbij is het uitgangspunt dat het moet gaan om een organisatie die de belangen dient van de aangesloten leden en daarnaast is bedoeld om tot uitwisseling van kennis en kunde te komen.

Veel overblijfselen

Bergen op Zoom is een gemeente met een rijk en bewogen vestingverleden. Hoewel een groot deel van de vestingwerken aan het einde van de 19de eeuw is gesloopt, zijn er nog aardig wat overblijfselen die aan de vestingwerken herinneren. Denk aan Ravelijn Op den Zoom, de Waterschans, de West-Brabantse fortenlinie en de relicten die regelmatig worden gevonden bij bouw- en infrastructuurwerken. Recent nog kwamen bij de voorbereidende bouwwerkzaamheden van het Hof van Asselbergs oude vestingdelen te voorschijn. Op dit moment wordt er gewerkt aan een vestingvisie waarmee de betekenis van het Bergse vestingverleden extra wordt onderstreept.

Logische stap

Bergen op Zoom werd in de 17de en 18de eeuw gezien als een van de sterkste vestigingen van Europa. Aansluiting bij een internationaal erfgoedverband als dit is dus logisch en waardevol. Vandaar dat het college heeft besloten om die 10 mille uit te trekken in de opstartkosten van Efforts. Vervolgens zal het lidmaatschap jaarlijks een paar honderd euro bedragen.