Bergen op Zoom vraagt aandacht voor tekort aan pleeggezinnen

INGEZONDEN MEDEDELING (bewerkt door de redactie)

BERGEN OP ZOOM – Bij alle basisscholen in de gemeente hangen (of komen) spandoeken die mensen oproepen om pleegouder te worden, vooruitlopend op de week van de Pleegzorg. Die vindt plaats van 31 oktober tot en met 7 november.  Op maandag 17 september, om 20.00 uur, is er voor belangstellenden ook een informatiebijeenkomst in het Stadskantoor.

“Het zoeken naar pleegouders vraagt voortdurende aandacht”, zegt wethouder Barry Jacobs. “Zeker nu er een onbalans dreigt te ontstaan tussen vraag en aanbod. Dat is landelijk zo, maar ook in Bergen op Zoom. Samen met pleegzorgaanbieders Juzt en William Schrikker Pleegzorg zijn we steeds op zoek naar mensen die opvang willen bieden aan kwetsbare kinderen en jeugd. We zoeken ouders die passende pleegzorg kunnen bieden aan kinderen met specifieke zorgbehoeften. Die afstemming moet goed zijn. Van alle kanten hoor je dat het pleegouderschap een bijzonder dankbare vorm van zorgverlening is.”

Campagne

Mieke Jorissen van Juzt coördineert de campagne ‘Doneer een schoolhek voor pleegzorg’ in de gemeente Bergen op Zoom, maar ook in de regio. “De werving van pleegouders is serieus werk. We streven ernaar om voor elk kind het best passende  pleeggezin te vinden. Het vinden van die ‘match’ vraagt een zorgvuldig proces en blijft maatwerk.”

De actie is nodig omdat de onbekendheid met de materie groot is. Jorissen: “Mensen weten vaak niet dat er veel vormen van pleegzorg bestaan, zoals deeltijd of weekendpleegzorg. Een ander misverstand betreft alleenstaanden. Deze mensen denken vaak dat zij niet in aanmerking komen als pleegouder. Dat is zeker niet het geval.”

Blij met ondersteuning

Jorissen is erg blij met de samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom. “Vaak wordt de vraag naar pleegouders onderschat, maar in elke gemeente zijn ze bitterhard nodig. Het is dan erg fijn als je een betrokken en gedreven gemeentebestuur vindt om samen activiteiten op te zetten.”

Op 17 september vindt in het stadskantoor een informatieavond plaats. Je leest er hier meer over.