Bergen op Zoom wil Wmo-aanvragen 6 dagen sneller afhandelen

Om aanvragen voor voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning sneller af te handelen, zet gemeente Bergen op Zoom extra mensen in. Op dit moment duurt een aanvraag gemiddeld 14 weken. De gemeente wil de wachttijd terugbrengen tot maximaal 8 weken.

De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners die dat nodig hebben, tijdig de juiste ondersteuning krijgen. Bovendien is het uitvoeren van de Wmo een wettelijke taak met verplichte termijnen. Ook kan de vertraging leiden tot onnodige zorgkosten.

Vijf extra medewerkers

Om dit te bereiken, verlengt de gemeente de tijdelijke contracten van 5 Wmo-adviseurs die al sinds de zomer voor de gemeente werken en huurt ze tijdelijk 5 extra Wmo-adviseurs en een medewerkers backoffice in. De verlenging duurt tot en met juni 2021. Daarnaast wordt per 1 juli 2021 de formatie voor 1 jaar uitgebreid met 2,23 Wmo-adviseurs en 1 medewerker backoffice.

De Wmo voorziet in een breed spectrum aan voorzieningen. Denk daarbij onder andere aan huishoudelijke ondersteuning bij ouderen, hulpmiddelen en thuisbegeleiding en/of dagbesteding bij mensen met dementie. De gemeente betaalt deze voorzieningen. De daadwerkelijke zorg wordt door zorgaanbieders geleverd.

Onderzoek

De gemeente onderzoekt iedere aanvraag om ondersteuning. Het achterwege laten van zo’n onderzoek kan de doorlooptijd van een aanvraag aanzienlijk bekorten, de gemeente kiest daar echter niet voor. Zorgvuldig onderzoek zorgt ervoor dat inwoners de juiste en meest efficiënte ondersteuning krijgen. Op deze manier voorkomen we onnodige en hoge kosten en zijn we geen capaciteit kwijt aan het terugvorderen van onterechte zorg(kosten). Overigens behandelt de gemeente spoedaanvragen met voorrang.