Bergse binnenstad gaat door met nieuwe Bedrijveninvesteringszone

De binnenstad van Bergen op Zoom gaat door met de invoering van een nieuwe Bedrijveninvesteringszone (BIZ). Uit de gehouden formele draagvlakmeting blijkt dat een meerderheid van de ondernemers door wil met de BIZ. De ondernemers slaan hiermee de handen ineen en willen laten zien dat ze samen werken aan een aantrekkelijke binnenstad.

Doel van de BIZ is dat er wordt samengewerkt aan een aantrekkelijke, prettige en enerverende binnenstad. Daarbij gaat het niet alleen om het organiseren van eenmalige evenementen, maar er wordt ook gezocht naar structurele oplossingen die ervoor moeten zorgen dat het centrum aan aantrekkingskracht wint. Zo wordt eraan gedacht om maatregelen te nemen om de binnenstad als verblijfsgebied te upgraden en zal er het nodige worden gedaan aan promotie van bijvoorbeeld koopzondagen en shopweekends. Daarnaast zal er extra aandacht zijn voor de winterperiode door middel van sfeerverlichting en de aankleding van etalages.

Ook krachtenbundeling, behartigen van collectieve belangen en stimuleren van de onderlinge verbondenheid zijn zaken waar de ondernemersvereniging haar schouders onderzet.

Hoe werkt een BIZ?

Aan een bedrijveninvesteringszone wordt door alle ondernemers in die zone bijgedragen. Eerst is hiervoor een formele draagvlakmeting gedaan om te weten te komen of een meerderheid van de ondernemers een BIZ ook zien zitten. Tussen 2 november en 18 november van dit jaar is die draagvlakmeting gedaan. Daaruit blijkt dat een meerderheid van de ondernemers voor de invoering van de BIZ is. De bijdragen van de ondernemers zullen door de gemeente Bergen op Zoom via de Belastingsamenwerking West Brabant (BWB) worden geïnd. De ondernemers bepalen vervolgens zelf aan de hand van een activiteitenplan waar het geld aan uitgegeven wordt. Ondernemersvereniging Sterck zorgt voor de coördinatie en uitvoering van de activiteiten. Ook wordt ieder jaar verantwoording afgelegd over de realisatie van die activiteiten.

Subsidie van de gemeente aan Sterck

Door het inwerking treden van de BIZ, ontvangt de ondernemersvereniging STERCK jaarlijks een gemeentelijke subsidie van € 40.000,- voor de periode 2023-2025.

Hiervoor is een overeenkomst opgemaakt waarin de afspraken zijn vastgelegd tussen de ondernemersvereniging Sterck en de gemeente. De overeenkomst is getekend door de voorzitter van Sterck, Kees van Male en wethouder Dominique Hopmans.

Binnenstadswethouder Dominique Hopmans en Sterck-voorzitter Kees van Male zijn blij met het resultaat. “Deze uitslag laat zien dat ondernemers in Bergen op Zoom geloven en bereid zijn te investeren in een bruisende binnenstad. Samen kunnen we ervoor zorgen dat Bergen op Zoom de Beleefstad is waar inwoners, maar ook bezoekers van buiten de stad, graag komen, kopen en verblijven”.