Bergse bossen lijken gered, 380kV-tracé toch ondergronds

BERGEN OP ZOOM – De aangevoerde argumenten van mogelijke storingen blijken geen steek meer te houden. Met moderne technieken is het mogelijk om de hoogspanningsleiding die door het Bergse natuurgebied komt toch ondergronds te leggen, in de buizen die er al liggen. De natuur en bossen die dreigden plat te moeten voor het nieuwe 380kV-tracé lijken gered.

Er is een advies opgesteld door meerdere gemeenten -waaronder Bergen op Zoom- en een aantal (natuur)organisaties, dat dit scenario voorstelt. Eind juni moet de minister hierin een knoop doorhakken en de verwachting is dat het aangeboden advies ter harte wordt genomen.

Felle protesten

Niet alleen in onze gemeente is fel geprotesteerd tegen de TenneT plannen om grote stukken natuur te laten sneuvelen voor het aanleg van een bovengrondse leiding. Alleen al in Bergen op Zoom zou het gaan om ongeveer twintig voetbalvelden aan soms zelfs beschermd gebied.

Bijna heel West-Brabant stond op tegen de plannen en heeft zich verenigd in het aanbieden van een alternatief. Dit advies komt niet uit de lucht vallen, de minister heeft erom gevraagd. Mede daarom is de algemene verwachting dat het wordt opgevolgd. Ook TenneT heeft de mogelijkheden bekeken en beoordeeld op haalbaarheid. Daaruit bleek dat ondergronds gaan inmiddelt technisch haalbaar is.