Bergse D66-voorvrouw Carinne Elion-Valter kandidaat voor Eerste Kamer

Carine Elion-Valter tijdens een bezoek van D66-kandidaten aan het Suikerlab in Bergen op Zoom (Tekst en foto: KijkopBergenopZoom.nl)

BERGEN OP ZOOM – Ze is 56 jaar, woonachtig in Bergen op Zoom en in het dagelijks leven werkzaam als juriste aan de Erasmusuniversiteit in Rotterdam. En voor haar partij D66 staat ze op de tiende plaats van de kieslijst van de Eerste Kamer, ook wel Senaat genoemd. Carine Elion-Valter is daarmee de belangrijste Bergse kandidaat; D66 heeft nu al tien zetels en daarmee is het een verkiesbare plaats. Vandaag, op Internationale Vrouwendag, een portret van deze ambitieuze Bergse politica.

In Bergen op Zoom is Carinne Elion bekend als fractievoorzitter van D66 in de gemeenteraad. Na de verkiezingen van maart 2018 volgde zij Chris Moerkerken op als politiek leider van de Bergse afdeling. Ze is echter al langere tijd actief als raadslid en daarvoor als duo-burgerslid in Bergen op Zoom. Zij staat bekend als een politica met een sterke inhoudelijke bagage, en heeft buiten de lokale politiek ook een sterke interesse voor cultuur en literatuur. Haar kwaliteiten zijn bij de landelijke kiescommissie van haar partij niet onopgemerkt gebleven en zij heeft daarom een hoge plaats op de lijst toegewezen gekregen; en dat is door de leden van D66 bekrachtigd.

Controlerende rol

De Eerste Kamer wordt getrapt gekozen, via de leden van de Provinciale Staten. Wie op 20 maart een stem uitbrengt voor het provinciebestuur, kiest dus indirect óók voor de Eerste Kamer. De nieuwgekozen PS-leden brengen kort na hun beëdiging, in mei, hun stem uit voor de Senaat. Het systeem dateert nog uit de 19e eeuw en is eigenlijk niet meer van deze tijd, vindt D66 en Carinne Elion is het roerend eens met dit partijstandpunt. Toch heeft dit haar niet weerhouden om zich kandidaat te stellen. "De Eerste Kamer heeft een belangrijke controlerende taak binnen de landelijke politiek", stelt ze. "Zeker naar mate de besluitvorming over nieuwe wet- en regelgeving complexer wordt. De Senaat kan zorgen voor de nodige 'checks and balances'."

Keuze voor Den Haag

Carine Elion gaat er niet automatisch vanuit dat zij een plaats in de Eerste Kamer zal krijgen. "Het zal mooi zijn als we de tien zetels behouden, maar ik moet ook uitgaan van andere scenario's." In de diverse peilingen wordt rekening gehouden met een verlies voor D66. Maar ook als de Bergse politica buiten de boot valt, is er een gerede kans dat ze de komende vier jaar alsnog in de Senaat komt als er door vertrek van zittende fractieleden een doorstroming komt. Dan zal ze een keuze moeten maken tussen de Bergse raadpolitiek en Den Haag. "D66 staat een dubbelmandaat niet toe", zegt ze. Ze weet nu al dat ze in dat geval voor de Eerste Kamer zal kiezen. "Maar eerst de provinciale verkiezingen afwachten", zegt ze lachend. "De kiezer is nu aan de beurt."