Bergse fracties willen informatieavond over Doel

BERGEN OP ZOOM – De situatie omtrent kerncentrale Doel blijft de gemoederen bezig houden, ook in Bergen op Zoom.  Zo’n beetje alle partijen hebben burgemeester en wethouders opgeroepen stelling te nemen tegen het openhouden van de centrale, die geregeld mankementen vertoont. Tevens was gevraagd om desnoods een procedure aan te spannen maar daar is het college vooralsnog geen voorstander van, werd onlangs duidelijk. Dit zeer tegen de zin van de meeste raadsleden.

De verzamelde fracties van de gemeenteraad van Bergen op Zoom zijn niet gelukkig met de brief van het college van 19 mei jl. In die brief meldt het college twijfels te hebben over de vraag of het verstandig is om een rechtszaak bij de Belgische burgerlijke rechter. Verder wacht Bergen op Zoom nog op een reactie van de Europese Commissie op het veiligheidsvraagstuk.

Informatieavond

De fracties vragen nu, in een nieuwe brief, of het mogelijk is om een reactie op de klacht die nog bij de Europese Commissie ligt te bespoedigen. De klacht gaat erom dat België geen inspraakprocedure heeft gevolgd bij het verlenen van vergunning voor verlengde exploitatie van de kerncentrale. Ten tweede vragen de raadsleden het College een informatieavond te organiseren. Ze willen onder meer toelichting op het rampenbestrijdingsplan, verbetering van de inspraakprocedure en meer regionale samenwerking in deze. Ook zou België bezig zijn met andere energievoorzieningen. Over die voortgang worden de fracties eveneens graag voorgelicht. Tevens moeten die avond de voors en tegens van een gang naar de Belgische burgerlijke rechter worden besproken.

Foto: © KLiNK Fotografie