Bergse Jeugdraad niet blij met Bergs verzet tegen nieuwe dienstregeling NS

BERGEN OP ZOOM – Namens de Jeugdraad heeft voorzitter Jim Bernaards een brief geschreven aan het College van B&W, over de concept-dienstregeling van de NS voor 2017. De rechtstreekse verbinding tussen Bergen op Zoom en Amsterdam/Schiphol vervalt daarin. Wel komt er een snellere verbinding richting de Brabantse grote steden.

De provincie Zeeland is niet blij met deze voornemens van de NS en protesteert er tegen. Het Bergse College van B&W sluit zich daar bij aan, ze vinden een snelle verbinding met de Randstad belangrijker. Aangezien de meeste studenten uit Bergen op Zoom niet richting de Randstad maar Brabant in moeten, is de Jeudgraad niet blij met die insteek. Het zou veel extra wachttijd opleveren voor de studenten, daarom doet Bernaards in een brief een dringende oproep aan het stadsbestuur die overweging te herzien.