Bergse onderwijzers komen op voor betere werkomstandigheden

BERGEN OP ZOOM – De Grote Markt kleurde vanmorgen letterlijk rood van de vele actievoerende onderwijzers. Ruim 80 medewerkers van het basisonderwijs voeren een stakingsactie en komen op voor goed en beter onderwijs."Wie van jullie merkt óók dat we met te weinig mensen voor de klas staan", roept actieleidster Marieke Schuurmans de toegestroomde onderwijzers toe. "Jaaa!", scandeert de markt uit volle borst en de handen gaan massaal omhoog. "En", zo vervolgt ze: "Wie van jullie is er allemaal vóór goed onderwijs?" Een langdurig applaus en gejuich volgt. Het is duidelijk. Ook in Bergen op Zoom is de actiebereidheid bij het onderwijzend personeel erg groot. Want het water staat hen tot aan de lippen.

De stakingsactie is een initiatief van een zevental medewerkers uit het Bergse basisonderwijs, voornamelijk van de scholen Lodijke en Biezenhof. Schuurmans is zelf onderwijzeres op Lodeijke en verwoordt de grieven van haar collega's. Onderbezetting van personeel, overwerken, te weinig middelen om vervanging te regelen en oververmoeidheid bij de medewerkers. Het kán eigenlijk zo niet langer. "Landelijk moet de overheid méér geld en middelen beschikbaar maken om de tekorten op te vangen." En, zo benadrukt ze: het beroep van van onderwijzer moet weer aantrekkelijk gemaakt worden, door te investeren in het vak. 

Afwezigheid van College

Vanuit de Bergse politiek waren weinig raadsleden aanwezig, tot grote teleurstelling van de organisatoren. Alleen de SP en PvdA waren ruim vertegenwoordigd. Opmerkelijk was ook de afwezigheid van de uitgenodigde onderwijswethouder Yvonne Kammeijer, als vertegenwoordigster van het College. Ze is weliswaar niet officieel uitgenodigd maar werd wel min of meer verwacht door de actievoerders. Kammeijer zelf was niet bereikbaar en een gemeentewoordvoerder laat desgevraagd weten dat de wethouder elders in overleg zit. "En ze kan nu eenmaal niet op twee plaatsen tegelijkertijd zijn." Raadsleden Carlo van den Aarssen (SP) en Joey van Aken (PvdA) zeggen het jammer te vinden dat de lokale bewindsvrouwe verstek heeft laten gaan. Ook verbaast het hen dat andere raadsleden niet aanwezig waren. "De actie was al langer dan vandaag bekend", aldus Van den Aarsen. Ook al heeft de lokale politiek geen invloed op het landelijke beleid, dan nog mag je zo'n signaal niet negeren. "Het is een kwestie van prioriteiten stellen. Op het moment dat vanuit het onderwijsveld zó'n actie wordt georganiseerd en je hebt als partij onderwijs hoog in het vaandel staan, dan moet je hier gewoon bij zijn. Punt."