Bergse PvdA wil af van ‘bizar hoog’ rentepercentage kredieten bijstandsgerechtigden

BERGEN OP ZOOM – Namens zijn fractie heeft raadslid Han Verbeem het college van B en W aangeschreven. De bergse PvdA vindt de huidige kredietregeling voor bijstandsgerechtigden niet meer kunnen. Het gevraagde rentepercentage is 'bizar hoog', stellen de sociaaldemocraten. Aan dit 'a-sociale' beleid moet snel wat aan worden gedaan, vindt de fractie.

Verschillende gemeente zijn inmiddels zo ver dat ze de rentetarieven willen verlagen die worden gehanteerd bij kredieten voor bijstandsgerechtigden en minima, zo meldt Verbeem. Zijn fractie vroeg bij ISD Brabantse Wal na hoe het hier geregeld is. Daarbij bleek dat Bergen op Zoom geen eigen kredietinstelling meer heeft maar hiervoor samenwerkt met de Bredase Kredietbank, die cliënten een rente van 12,3 procent berekent. "Gezien de huidige lage marktrente een bizar hoog percentage!", aldus de Pvda.

Duimschroeven

In zijn brief wijst Verbeem de gemeente op de buitenproportionele hoogte van deze rente en op haar eindverantwoording in het lokale beleid richting minima en uitkeringsgerechtigden. Als een klant van die Kredietbank niet meer aan verplichtingen kan voldoen wordt de restschuld op de ISD -dus op de gemeente- verhaalt, zo redeneert de PvdA-fractie. Daarom dringt de partij aan op verlaging van deze rentes. Het schrijven roept het college op om zich daar, samen met andere West-Brabantse gemeentes, sterk voor te gaan maken.

"De PvdA wil af van het a-sociale beleid van deze bankinstelling om de minima de duimschroeven aan te draaien en op te zadelen met ondraaglijke lasten", schrijft raadslid Verbeem. "Zeker in een tijd waarin we als gemeente zelf geld ontvangen door te lenen is dat maatschappelijk niet meer uit te leggen en te verantwoorden."

Foto: © Pixabay/klimkin